qr kod na stranku

Erzurum - TRA1

regióny EÚ: Turecko > KUZEYDOGU ANADOLU > Erzurum


mapka Erzurum TRA1
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20203
podiel dlhodobo nezamestnaných202029,9
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202140
miera nezamestnanosti202010,4
miera zamestnanosti202046,8
počet obyvateľov20211 074 620
hustota obyvateľstva201926,7
účasť na celoživotnom vzdelávaní20206
miera nezamestnanosti mladých202021,6
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202015
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202024,8
index demografickej závislosti202115,3
podiel zamestnanosti mužov a žien202041,05
demograficky strom TRA1 Erzurum podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Erzurum

nace_r2%
A116,435 %
B-E23,67 %
F14,95 %
G-I53,416 %
J0,80 %
K2,31 %
L1,20 %
M_N15,45 %
O-Q93,728 %
R-U7,92 %
TOTAL329,6100 %

za 2020, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Erzurum, 2020

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Erzurum

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom TRA1 Erzurum demografická pyramída

ostatné: KUZEYDOGU ANADOLU, Erzurum, Agri

susedia: Agri, Kayseri, Trabzon, Van, Malatya

podregióny: Erzurum, Erzincan, Bayburt

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Erzurum - TRA1, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/TRA1


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/TRA1
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .