qr kod na stranku

Kayseri - TR72

regióny EÚ: Turecko > ORTA ANADOLU > Kayseri


mapka Kayseri TR72
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20203,3
podiel dlhodobo nezamestnaných202026,2
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202147
miera nezamestnanosti202013
miera zamestnanosti202044,3
počet obyvateľov20212 476 439
hustota obyvateľstva201941,5
účasť na celoživotnom vzdelávaní20205,3
miera nezamestnanosti mladých202026,3
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202019,6
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202027,3
index demografickej závislosti202116,5
podiel zamestnanosti mužov a žien202038,1
demograficky strom TR72 Kayseri podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Kayseri

nace_r2%
A163,623 %
B-E13819 %
F51,17 %
G-I148,720 %
J20 %
K3,40 %
L8,11 %
M_N30,34 %
O-Q162,422 %
R-U18,53 %
TOTAL726,2100 %

za 2020, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Kayseri, 2020

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Kayseri

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom TR72 Kayseri demografická pyramída

ostatné: ORTA ANADOLU, Kirikkale, Kayseri

susedia: Kirikkale, Malatya, Erzurum, Adana, Samsun, Trabzon, Hatay

podregióny: Kayseri, Sivas, Yozgat

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Kayseri - TR72, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/TR72


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/TR72
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .