qr kod na stranku

Kirikkale - TR71

regióny EÚ: Turecko > ORTA ANADOLU > Kirikkale


mapka Kirikkale TR71
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20202,6
podiel dlhodobo nezamestnaných202021,8
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202044
miera nezamestnanosti202012,2
miera zamestnanosti202047,2
počet obyvateľov20211 611 789
hustota obyvateľstva201950,9
pracujúci na čiastočný úväzok, muži202010,07
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202023,6
účasť na celoživotnom vzdelávaní20204,2
miera nezamestnanosti mladých202022,5
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202011,2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202028,5
index demografickej závislosti202116,7
podiel zamestnanosti mužov a žien202041,65
demograficky strom TR71 Kirikkale podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Kirikkale

nace_r2%
J1,20 %
R-U14,93 %
F32,66 %
K3,81 %
O-Q113,723 %
A135,227 %
B-E73,215 %
M_N16,13 %
TOTAL502100 %
L3,41 %
G-I10822 %

za 2020, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Kirikkale, 2020

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Kirikkale

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom TR71 Kirikkale demografická pyramída

ostatné: ORTA ANADOLU, Kirikkale, Kayseri

susedia: Kastamonu, Adana, Ankara, Samsun, Kayseri, Konya

podregióny: Kirikkale, Aksaray, Nigde, Nevsehir, Kirsehir

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Kirikkale - TR71, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/TR71


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/TR71
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .