qr kod na stranku

Adana - TR62

regióny EÚ: Turecko > AKDENIZ > Adana


mapka Adana TR62
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20202,9
podiel dlhodobo nezamestnaných202021,7
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202149
miera nezamestnanosti202013,6
miera zamestnanosti202045,2
počet obyvateľov20214 127 475
hustota obyvateľstva2019140,2
účasť na celoživotnom vzdelávaní20204,7
miera nezamestnanosti mladých202025,2
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202016,6
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202030,1
index demografickej závislosti202113,7
podiel zamestnanosti mužov a žien202042,97
demograficky strom TR62 Adana podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Adana

nace_r2%
A259,421 %
B-E190,515 %
F74,86 %
G-I322,526 %
J50 %
K161 %
L141 %
M_N52,14 %
O-Q257,521 %
R-U43,13 %
TOTAL1234,9100 %

za 2020, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Adana, 2020

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Adana

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom TR62 Adana demografická pyramída

ostatné: AKDENIZ, Adana, Hatay, Antalya

susedia: Kayseri, Antalya, Konya, Hatay, Kirikkale

podregióny: Adana, Icel

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Adana - TR62, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/TR62


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/TR62
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .