qr kod na stranku

Antalya - TR61

regióny EÚ: Turecko > AKDENIZ > Antalya


mapka Antalya TR61
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20202,5
podiel dlhodobo nezamestnaných202020,4
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202156
miera nezamestnanosti202012,4
miera zamestnanosti202052,4
počet obyvateľov20213 255 704
hustota obyvateľstva201989,5
účasť na celoživotnom vzdelávaní20206,7
miera nezamestnanosti mladých202023,6
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202021,3
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202022,9
index demografickej závislosti202114,6
podiel zamestnanosti mužov a žien202055,52
demograficky strom TR61 Antalya podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Antalya

nace_r2%
A236,320 %
B-E108,19 %
F62,65 %
G-I375,232 %
J7,31 %
K11,51 %
L15,31 %
M_N73,26 %
O-Q243,621 %
R-U53,34 %
TOTAL1186,4100 %

za 2020, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Antalya, 2020

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Antalya

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom TR61 Antalya demografická pyramída

ostatné: AKDENIZ, Adana, Hatay, Antalya

susedia: Adana, Konya, Manisa, Aydin

podregióny: Antalya, Isparta, Burdur

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Antalya - TR61, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/TR61


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/TR61
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .