qr kod na stranku

Hatay - TR63

regióny EÚ: Turecko > AKDENIZ > Hatay


mapka Hatay TR63
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20204
podiel dlhodobo nezamestnaných202026,2
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202142
miera nezamestnanosti202015,5
miera zamestnanosti202041,9
počet obyvateľov20213 376 039
hustota obyvateľstva2019143,1
účasť na celoživotnom vzdelávaní20204,4
miera nezamestnanosti mladých202027,3
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202021,3
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202032,9
index demografickej závislosti202112,5
podiel zamestnanosti mužov a žien202038,49
demograficky strom TR63 Hatay podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Hatay

nace_r2%
A16518 %
B-E165,718 %
F54,66 %
G-I207,823 %
J1,40 %
K8,91 %
L3,50 %
M_N313 %
O-Q227,425 %
R-U34,64 %
TOTAL899,9100 %

za 2020, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Hatay, 2020

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Hatay

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom TR63 Hatay demografická pyramída

ostatné: AKDENIZ, Adana, Hatay, Antalya

susedia: Malatya, Gaziantep, Adana, Kayseri

podregióny: Hatay, Landkreis Nordvorpommern, Osmaniye

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Hatay - TR63, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/TR63


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/TR63
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .