qr kod na stranku

Gaziantep - TRC1

regióny EÚ: Turecko > GUNEYDOGU ANADOLU > Gaziantep


mapka Gaziantep TRC1
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20202,6
podiel dlhodobo nezamestnaných202019,8
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202043
miera nezamestnanosti202013,1
miera zamestnanosti202044,7
počet obyvateľov20212 876 408
hustota obyvateľstva2019185,7
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20206,34
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202020,79
účasť na celoživotnom vzdelávaní20205
miera nezamestnanosti mladých202019,2
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202013,4
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202030,8
index demografickej závislosti202110
podiel zamestnanosti mužov a žien202033,28
demograficky strom TRC1 Gaziantep podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Gaziantep

nace_r2%
J3,50 %
R-U23,43 %
F44,66 %
K4,21 %
O-Q16421 %
A147,419 %
B-E196,725 %
M_N20,23 %
TOTAL787,1100 %
L5,71 %
G-I177,623 %

za 2020, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Gaziantep, 2020

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Gaziantep

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom TRC1 Gaziantep demografická pyramída

ostatné: GUNEYDOGU ANADOLU, Mardin, Gaziantep, Sanliurfa

susedia: Malatya, Hatay, Sanliurfa

podregióny: Gaziantep, Adiyaman, Kilis

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Gaziantep - TRC1, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/TRC1


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/TRC1
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .