qr kod na stranku

Mardin - TRC3

regióny EÚ: Turecko > GUNEYDOGU ANADOLU > Mardin


mapka Mardin TRC3
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť202011,1
podiel dlhodobo nezamestnaných202033,3
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202132
miera nezamestnanosti202033,5
miera zamestnanosti202027,9
počet obyvateľov20212 343 826
hustota obyvateľstva201989,2
účasť na celoživotnom vzdelávaní20205,7
miera nezamestnanosti mladých202052,8
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202051,7
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202043
index demografickej závislosti20217,8
podiel zamestnanosti mužov a žien202031,02
demograficky strom TRC3 Mardin podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Mardin

nace_r2%
A64,517 %
B-E56,415 %
F29,48 %
G-I80,621 %
J1,10 %
K2,51 %
L1,60 %
M_N7,82 %
O-Q132,534 %
R-U11,73 %
TOTAL388,1100 %

za 2020, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Mardin, 2020

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Mardin

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom TRC3 Mardin demografická pyramída

ostatné: GUNEYDOGU ANADOLU, Mardin, Gaziantep, Sanliurfa

susedia: Sanliurfa, Van

podregióny: Mardin, Batman, Sirnak, Siirt

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Mardin - TRC3, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/TRC3


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/TRC3
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .