qr kod na stranku

Malatya - TRB1

regióny EÚ: Turecko > ORTADOGU ANADOLU > Malatya


mapka Malatya TRB1
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20202,9
podiel dlhodobo nezamestnaných202027,2
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202137
miera nezamestnanosti202010,9
miera zamestnanosti202045,8
počet obyvateľov20211 759 327
hustota obyvateľstva201948,5
účasť na celoživotnom vzdelávaní20205,7
miera nezamestnanosti mladých202019,5
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202014
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202028,2
index demografickej závislosti202115,2
podiel zamestnanosti mužov a žien202042,28
demograficky strom TRB1 Malatya podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Malatya

nace_r2%
A159,829 %
B-E7013 %
F27,45 %
G-I89,816 %
J1,70 %
K3,41 %
L2,60 %
M_N15,13 %
O-Q164,830 %
R-U15,13 %
TOTAL549,8100 %

za 2020, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Malatya, 2020

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Malatya

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom TRB1 Malatya demografická pyramída

ostatné: ORTADOGU ANADOLU, Van, Malatya

susedia: Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Hatay, Sanliurfa, Van

podregióny: Malatya, Elazig, Bingöl, Tunceli

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Malatya - TRB1, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/TRB1


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/TRB1
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .