qr kod na stranku

ORTADOGU ANADOLU - TRB

regióny EÚ: Turecko > ORTADOGU ANADOLU


mapka ORTADOGU ANADOLU TRB
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20205,4
podiel dlhodobo nezamestnaných202031
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202130
miera nezamestnanosti202017,8
miera zamestnanosti202041,9
počet obyvateľov20213 951 294
hustota obyvateľstva201951,2
účasť na celoživotnom vzdelávaní20205,4
miera nezamestnanosti mladých202027,7
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202023,8
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202036,8
index demografickej závislosti202110,9
podiel zamestnanosti mužov a žien202040,67
demograficky strom TRB ORTADOGU ANADOLU podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, ORTADOGU ANADOLU

nace_r2%
A369,535 %
B-E100,39 %
F83,78 %
G-I165,716 %
J1,90 %
K5,61 %
L5,51 %
M_N25,82 %
O-Q280,726 %
R-U262 %
TOTAL1064,7100 %

za 2020, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, ORTADOGU ANADOLU, 2020

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, ORTADOGU ANADOLU

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom TRB ORTADOGU ANADOLU demografická pyramída

ostatné: Turecko, DOGU MARMARA, BATI ANADOLU, BATI KARADENIZ, BATI MARMARA, ORTADOGU ANADOLU, Istanbul, KUZEYDOGU ANADOLU, EGE, ORTA ANADOLU, DOGU KARADENIZ, AKDENIZ, GUNEYDOGU ANADOLU

susedia: GUNEYDOGU ANADOLU, KUZEYDOGU ANADOLU, AKDENIZ, ORTA ANADOLU

podregióny: Malatya, Van

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - ORTADOGU ANADOLU - TRB, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/TRB


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/TRB
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .