qr kod na stranku

DOGU KARADENIZ - TR9

regióny EÚ: Turecko > DOGU KARADENIZ


mapka DOGU KARADENIZ TR9
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20203
podiel dlhodobo nezamestnaných202034
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202138
miera nezamestnanosti20209,3
miera zamestnanosti202054,1
počet obyvateľov20212 677 584
hustota obyvateľstva201977,5
účasť na celoživotnom vzdelávaní20204,7
miera nezamestnanosti mladých202022,9
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202014,9
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202025,5
index demografickej závislosti202121,7
podiel zamestnanosti mužov a žien202059
demograficky strom TR9 DOGU KARADENIZ podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, DOGU KARADENIZ

nace_r2%
A413,141 %
B-E89,49 %
F66,17 %
G-I164,716 %
J4,30 %
K6,81 %
L5,41 %
M_N31,83 %
O-Q194,419 %
R-U27,33 %
TOTAL1003,4100 %

za 2020, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, DOGU KARADENIZ, 2020

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, DOGU KARADENIZ

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom TR9 DOGU KARADENIZ demografická pyramída

ostatné: Turecko, DOGU MARMARA, BATI ANADOLU, BATI KARADENIZ, BATI MARMARA, ORTADOGU ANADOLU, Istanbul, KUZEYDOGU ANADOLU, EGE, ORTA ANADOLU, DOGU KARADENIZ, AKDENIZ, GUNEYDOGU ANADOLU

susedia: BATI KARADENIZ, KUZEYDOGU ANADOLU, ORTA ANADOLU

podregióny: Trabzon

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - DOGU KARADENIZ - TR9, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/TR9


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/TR9
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .