qr kod na stranku

DOGU MARMARA - TR4

regióny EÚ: Turecko > DOGU MARMARA


mapka DOGU MARMARA TR4
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20202,4
podiel dlhodobo nezamestnaných202021,6
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202178
miera nezamestnanosti202011,1
miera zamestnanosti202049,8
počet obyvateľov20218 235 816
hustota obyvateľstva2019165,2
účasť na celoživotnom vzdelávaní20205,9
miera nezamestnanosti mladých202024,9
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202023,2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202026,2
index demografickej závislosti202114,2
podiel zamestnanosti mužov a žien202044,82
demograficky strom TR4 DOGU MARMARA podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, DOGU MARMARA

nace_r2%
A320,311 %
B-E941,234 %
F130,85 %
G-I641,723 %
J191 %
K261 %
L23,61 %
M_N152,55 %
O-Q465,817 %
R-U78,73 %
TOTAL2799,5100 %

za 2020, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, DOGU MARMARA, 2020

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, DOGU MARMARA

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom TR4 DOGU MARMARA demografická pyramída

ostatné: Turecko, BATI KARADENIZ, BATI MARMARA, DOGU MARMARA, BATI ANADOLU, ORTADOGU ANADOLU, Istanbul, KUZEYDOGU ANADOLU, EGE, ORTA ANADOLU, DOGU KARADENIZ, AKDENIZ, GUNEYDOGU ANADOLU

susedia: BATI KARADENIZ, Istanbul, BATI MARMARA, BATI ANADOLU, EGE

podregióny: Bursa, Kocaeli

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - DOGU MARMARA - TR4, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/TR4


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/TR4
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .