qr kod na stranku

Agri - TRA2

regióny EÚ: Turecko > KUZEYDOGU ANADOLU > Agri


mapka Agri TRA2
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20202,8
podiel dlhodobo nezamestnaných202024,8
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202127
miera nezamestnanosti202011,8
miera zamestnanosti202041,9
počet obyvateľov20211 117 833
hustota obyvateľstva201937,8
účasť na celoživotnom vzdelávaní20204
miera nezamestnanosti mladých202021,5
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202016,7
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202042,4
index demografickej závislosti202111,2
podiel zamestnanosti mužov a žien202049,91
demograficky strom TRA2 Agri podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Agri

nace_r2%
A152,452 %
B-E14,25 %
F20,17 %
G-I31,911 %
K10 %
M_N52 %
O-Q64,622 %
R-U4,72 %
TOTAL294,7100 %

za 2020, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Agri, 2020

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Agri

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom TRA2 Agri demografická pyramída

ostatné: KUZEYDOGU ANADOLU, Erzurum, Agri

susedia: Van, Trabzon, Erzurum

podregióny: Agri, Kars, Igdir, Ardahan

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Agri - TRA2, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/TRA2


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/TRA2
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .