qr kod na stranku

Регион Јужне и Источне Србије - RS22

regióny EÚ: Srbsko > Србија – југ > Регион Јужне и Источне Србије


mapka Регион Јужне и Источне Србије RS22
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20217
podiel dlhodobo nezamestnaných202151,5
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202132
miera nezamestnanosti202114,1
miera zamestnanosti202156,3
počet obyvateľov20221 440 363
hustota obyvateľstva201957,2
účasť na celoživotnom vzdelávaní20214
miera nezamestnanosti mladých202132,3
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202143,2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202119,3
index demografickej závislosti202035,1
podiel zamestnanosti mužov a žien202177,01
demograficky strom RS22 Регион Јужне и Источне Србије podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Регион Јужне и Источне Србије

nace_r2%
A87,316 %
B-E144,627 %
F38,97 %
G-I110,121 %
J6,81 %
K5,41 %
M_N18,23 %
O-Q10319 %
R-U17,83 %
TOTAL532,7100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Регион Јужне и Источне Србије, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Регион Јужне и Источне Србије

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom RS22 Регион Јужне и Источне Србије demografická pyramída

ostatné: Србија – југ, Регион Шумадије и Западне Србије, Регион Јужне и Источне Србије

susedia: Регион Шумадије и Западне Србије, Severozapaden, Vest, Severné Macedónsko, Регион Војводине, Sud-Vest Oltenia, Yugozapaden, Београдски регион

podregióny: Борска област, Браничевска област, Зајечарска област, Јабланичка област, Нишавска област, Пиротска област, Подунавска област, Пчињска област, Топличка област

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Регион Јужне и Источне Србије - RS22, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/RS22


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/RS22
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .