qr kod na stranku

Slovinsko - SI

regióny EÚ: Slovinsko


mapka Slovinsko SI
vlajka Slovinsko SI erb Slovinsko SI
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť2022q41,3
podiel dlhodobo nezamestnaných2022q435,7
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202190
miera nezamestnanosti2022q43,4
miera zamestnanosti2022q473
počet obyvateľov20212 108 977
hustota obyvateľstva2019103,7
výdavky na PTP ako percento HDP20202,11
výdavky na APTP20200,137
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2022q439,5
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu202110,8
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu20217,8
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v noci20215,9
percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú2022q49
rozdiel v platoch mužov a žien20213,8
účasť na celoživotnom vzdelávaní202118,9
miera nezamestnanosti mladých2022q49,3
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním2022q227,1
miera nezamestnanosti mladých so stredoškolským vzdelaním2022q48,4
miera nezamestnanosti mladých so vysokoškolským vzdelaním2020q313,4
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú2022q47,7
miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním2022q48,2
miera nezamestnanosti – nad 55 rokov2022q43
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202015
miera náhrady miezd dôchodkami20210,43
miera náhrady miezd dôchodkami – ženy20210,44
index demografickej závislosti202132,1
podiel zamestnanosti mužov a žien2022q490,83
podiel nezamestnanosti mužov a žien2022q4118,75
podiel miezd na HDP2022q449,9
splátka verejného dlho ako % HDP20211,2
pomer minimálnej mzdy a priemernej mzdy v priemysle a službách202155,2
výška minimálnej mzdy v €2023q11203,36
výška minimálnej mzdy v PPS2023q11366,87
ročná priemerná čistá mzda jednotlivca v PPS202116 653
demograficky strom SI Slovinsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Slovinsko

nace_r2%
A39,24 %
B-E237,724 %
F52,55 %
G-I191,420 %
J37,64 %
K23,72 %
L5,51 %
M_N97,510 %
NRP4,70 %
O-Q239,525 %
R-U42,24 %
TOTAL971,6100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Slovinsko, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Slovinsko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie
Y20-29P: 12.2
E: 4.5; U: 1.8; I: 5.9
P: 144.0
E: 85.5; U: 9.2; I: 49.3
P: 60.5
E: 48.5; U: 3.1; I: 8.9
Y30-39P: 16.4
E: 9.6; U: 1.7; I: 5.1
P: 136.2
E: 120.6; U: 7.2; I: 8.4
P: 134.7
E: 126.2; U: 4.5; I: 4.0
Y40-49P: 23.6
E: 16.4; U: 1.0; I: 6.2
P: 169.9
E: 152.2; U: 7.9; I: 9.8
P: 116.4
E: 112.2; U: 2.2; I: 2.0
Y50-59P: 39.8
E: 22.7; U: 1.9; I: 15.2
P: 179.5
E: 142.8; U: 5.0; I: 31.7
P: 83.2
E: 76.3; U: 2.0; I: 4.9
Y60-69P: 63.4
E: 6.2; U: 0.7; I: 56.5
P: 159.6
E: 19.9; U: 0.6; I: 139.1
P: 56.7
E: 23.7; U: 0.6; I: 32.4

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom SI Slovinsko 1996 demografická pyramída demograficky strom SI Slovinsko demografická pyramída

Z wikipédie:

Slovinsko (Slovenija), dlhý tvar Slovinská republika, je stredoeurópsky a stredomorský štát. Samostatné Slovinsko vzniklo v roku 1991 ako jeden z nástupníckych štátov Juhoslávie.

Prístup k Jadranskému moru má vďaka 42 km pásu pobrežia. Významný je Piranský záliv a prístav Koper. Slovinsko je člen OSN, Európskej únie a NATO, od 1. januára 2007 je člen Európskej menovej únie – eurozóny.

Kedysi patrilo monarchii Habsburgovcov, neskôr tvorilo súčasť Juhoslávie. Nezávislosť získalo roku 1991. Tisícky turistov lákajú prírodné krásy krajiny, jej jazerá a lesy.

Hospodárstvo

Rozľahlé lesy poskytujú dostatok dreva pre píly, nábytkársky a papierenský priemysel Slovinska.

ostatné: Slovinsko, Švédsko, Slovenská republika

susedia: Chorvátsko, Taliansko, Maďarsko, Rakúsko

podregióny: Slovinsko

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Slovinsko - SI, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/SI


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/SI
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .