qr kod na stranku

Slovinsko – SI

regióny EÚ: Slovinsko


mapka Slovinsko SI
UkazovateľObdobieHodnota
Politika zamestnanosti
výdavky na PTP ako percento HDP20211,407
výdavky na APTP20210,15
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202222,3
Prekérne formy práce
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu20217,8
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v noci20215,9
percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú2023q310,9
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2023q340,2
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu20228,7
pracujúci na čiastočný úväzok20227,62
pracujúci na čiastočný úväzok, muži2023q34,84
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202210,46
Minimálna a priemerná mzda
podiel miezd na HDP2023q349,7
pomer minimálnej mzdy a priemernej mzdy v priemysle a službách202261,1
výška minimálnej mzdy v €2024q11253,9
výška minimálnej mzdy v PPS2024q11408,14
ročná priemerná čistá mzda jednotlivca v PPS202217 601
Rodové rozdiely
rozdiel v platoch mužov a žien20228,2
zamestnanosť žien s viac ako troma deťmi202282,1
podiel dožitia v zdraví mužov a žien2021110,31
podiel zamestnanosti mužov a žien2023q391,55
podiel nezamestnanosti mužov a žien2023q3105,26
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202218,6
miera nezamestnanosti mladých so stredo­školským vzdelaním2023q310,1
miera nezamestnanosti mladých so vysoko­školským vzdelaním2020q313,4
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20228,2
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202290
splátka verejného dlho ako % HDP20221,1
Zamestnanosť
miera zamestnanosti2023q372,6
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202015

Viac na wikipédii Wikidata Q215 OpenStreetMap 218657 Slovinsko in English: SI

Podregióny: Slovinsko, Východné Slovinsko, Západné Slovinsko


demograficky strom SI Slovinsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti2023q33,9
miera nezamestnanosti mladých202210,1
miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním2023q310,3
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť2023q31,5
podiel dlhodobo nezamestnaných202239,1

Zamestnanosť podľa sektorov, Slovinsko

NACE r2%NACE r2%
A42,34 %B-E240,724 %
F55,76 %G-I198,720 %
J36,34 %K22,92 %
L5,21 %M_N99,610 %
NRP3,70 %O-Q237,724 %
R-U43,34 %TOTAL986,1100 %

Údaje za rok 2022. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Slovinsko, 2022

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Slovinsko

Veková skupinaNízke vzdelanieStredné vzdelanieVysoké vzdelanie
Y20-29P: 10.1
E: 5.0; U: 1.2; I: 3.9
P: 134.2
E: 83.6; U: 6.8; I: 43.8
P: 58.4
E: 44.1; U: 2.9; I: 11.4
Y30-39P: 13.8
E: 8.8; U: 1.2; I: 3.8
P: 121.7
E: 106.9; U: 5.5; I: 9.3
P: 136.4
E: 127.0; U: 3.7; I: 5.7
Y40-49P: 20.7
E: 13.6; U: 1.4; I: 5.7
P: 155.8
E: 141.2; U: 4.3; I: 10.3
P: 137.9
E: 133.3; U: 2.2; I: 2.4
Y50-59P: 36.8
E: 21.3; U: 1.2; I: 14.3
P: 163.5
E: 133.8; U: 3.9; I: 25.8
P: 97.2
E: 91.3; U: 1.6; I: 4.3
Y60-69P: 53.0
E: 6.2; U: 0.4; I: 46.4
P: 161.8
E: 27.9; U: 1.8; I: 132.1
P: 64.6
E: 25.5; U: 1.0; I: 38.1

Pozn.: v tisícoch obyvateľov 2022, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

Demografia

demograficky strom SI Slovinsko 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20232.116972e+06
hustota obyvateľstva2022104,6
index demografickej závislosti202333,7
Starnutie populácie
miera nezamestnanosti – nad 55 rokov2023q33,4
miera náhrady miezd dôchodkami20220,43
miera náhrady miezd dôchodkami – ženy20220,45
doba dožitia 50‐ročného človeka202132,1
doba dožitia 50‐ročného v zdraví202120,4
demograficky strom SI Slovinsko demografická pyramída

Z wikipédie: Slovinsko (Slovenija), dlhý tvar Slovinská republika, je stredoeurópsky a stredomorský štát. Samostatné Slovinsko vzniklo v roku 1991 ako jeden z nástupníckych štátov Juhoslávie.

Prístup k Jadranskému moru má vďaka 42 km pásu pobrežia. Významný je Piranský záliv a prístav Koper. Slovinsko je člen OSN, Európskej únie a NATO, od 1. januára 2007 je člen Európskej menovej únie – eurozóny.

Kedysi patrilo monarchii Habsburgovcov, neskôr tvorilo súčasť Juhoslávie. Nezávislosť získalo roku 1991. Tisícky turistov lákajú prírodné krásy krajiny, jej jazerá a lesy.

Hospodárstvo

Rozľahlé lesy poskytujú dostatok dreva pre píly, nábytkársky a papierenský priemysel Slovinska.

Susedia: Chorvátsko, Taliansko, Maďarsko, Rakúsko

Podregióny: Slovinsko, Východné Slovinsko, Západné Slovinsko

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Slovinsko – SI, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​RSI, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/SI