qr kod na stranku

Slovinsko – SI

regióny EÚ: Slovinsko


mapka Slovinsko SI
UkazovateľObdobieHodnota
Politika zamestnanosti
výdavky na PTP ako percento HDP20211,407
výdavky na APTP20210,15
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202319,9
Prekérne formy práce
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu20239
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v noci20236,2
percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú2024q19,7
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2024q139,4
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu20236,5
pracujúci na čiastočný úväzok20237,94
pracujúci na čiastočný úväzok, muži20235,17
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202311,19
Minimálna a priemerná mzda
podiel miezd na HDP2024q155,8
pomer minimálnej mzdy a priemernej mzdy v priemysle a službách202261,1
výška minimálnej mzdy v €2024q11253,9
výška minimálnej mzdy v PPS2024q11408,14
ročná priemerná čistá mzda jednotlivca v PPS202319 706
Rodové rozdiely
rozdiel v platoch mužov a žien20228,2
zamestnanosť žien s viac ako troma deťmi202376,9
podiel dožitia v zdraví mužov a žien2022109,9
podiel zamestnanosti mužov a žien2024q191,8
podiel nezamestnanosti mužov a žien2023102,78
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202320,2
miera nezamestnanosti mladých so stredo­školským vzdelaním2024q17,6
miera nezamestnanosti mladých so vysoko­školským vzdelaním2020q313,4
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú2024q16,9
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202290
HICP infláciaz mája 20242,5
splátka verejného dlho ako % HDP20231,2
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202372,5
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202015
voľné pracovné miesta2024q12,5

Viac na wikipédii Wikidata Q215 OpenStreetMap 218657 Slovinsko in English: SI

Podregióny: Slovinsko, Východné Slovinsko, Západné Slovinsko


demograficky strom SI Slovinsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti2024q13,4
miera nezamestnanosti mladých2024q19,4
miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním2024q17,7
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť2024q11,1
podiel dlhodobo nezamestnaných2024q136,1

Zamestnanosť podľa sektorov, Slovinsko

NACE r2%NACE r2%
A39,74 %B-E249,325 %
F67,27 %G-I213,722 %
J30,83 %K20,22 %
L4,40 %M_N100,710 %
NRP3,90 %O-Q217,222 %
R-U42,24 %TOTAL989,4100 %

Údaje za rok 2023. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Slovinsko, 2023

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Slovinsko

Veková skupinaNízke vzdelanieStredné vzdelanieVysoké vzdelanie
Y20-29P: 10.1
E: 5.0; U: 1.2; I: 3.9
P: 134.2
E: 83.6; U: 6.8; I: 43.8
P: 58.4
E: 44.1; U: 2.9; I: 11.4
Y30-39P: 13.8
E: 8.8; U: 1.2; I: 3.8
P: 121.7
E: 106.9; U: 5.5; I: 9.3
P: 136.4
E: 127.0; U: 3.7; I: 5.7
Y40-49P: 20.7
E: 13.6; U: 1.4; I: 5.7
P: 155.8
E: 141.2; U: 4.3; I: 10.3
P: 137.9
E: 133.3; U: 2.2; I: 2.4
Y50-59P: 36.8
E: 21.3; U: 1.2; I: 14.3
P: 163.5
E: 133.8; U: 3.9; I: 25.8
P: 97.2
E: 91.3; U: 1.6; I: 4.3
Y60-69P: 53.0
E: 6.2; U: 0.4; I: 46.4
P: 161.8
E: 27.9; U: 1.8; I: 132.1
P: 64.6
E: 25.5; U: 1.0; I: 38.1

Pozn.: v tisícoch obyvateľov 2022, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

Demografia

demograficky strom SI Slovinsko 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20232.116972e+06
hustota obyvateľstva2022104,8
index demografickej závislosti202333,7
Starnutie populácie
miera nezamestnanosti – nad 55 rokov2024q12,8
miera náhrady miezd dôchodkami20230,44
miera náhrady miezd dôchodkami – ženy20230,45
doba dožitia 50‐ročného človeka202232,7
doba dožitia 50‐ročného v zdraví202221,2
demograficky strom SI Slovinsko demografická pyramída

Z wikipédie: Slovinsko (Slovenija), dlhý tvar Slovinská republika, je stredoeurópsky a stredomorský štát. Samostatné Slovinsko vzniklo v roku 1991 ako jeden z nástupníckych štátov Juhoslávie.

Prístup k Jadranskému moru má vďaka 42 km pásu pobrežia. Významný je Piranský záliv a prístav Koper. Slovinsko je člen OSN, Európskej únie a NATO, od 1. januára 2007 je člen Európskej menovej únie – eurozóny.

Kedysi patrilo monarchii Habsburgovcov, neskôr tvorilo súčasť Juhoslávie. Nezávislosť získalo roku 1991. Tisícky turistov lákajú prírodné krásy krajiny, jej jazerá a lesy.

Hospodárstvo

Rozľahlé lesy poskytujú dostatok dreva pre píly, nábytkársky a papierenský priemysel Slovinska.

Susedia: Chorvátsko, Taliansko, Maďarsko, Rakúsko

Podregióny: Slovinsko, Východné Slovinsko, Západné Slovinsko

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Slovinsko – SI, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​RSI, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/SI