qr kod na stranku

Belgicko - BE

regióny EÚ: Belgicko


mapka Belgicko BE
ukazovateľobdobiehodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti2022q45,7
miera nezamestnanosti mladých2022q415,5
miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním2022q411,2
podiel nezamestnanosti mužov a žien2022q483,87
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť2022q42
podiel dlhodobo nezamestnaných2022q440,9
Politika zamestnanosti
výdavky na PTP ako percento HDP20202,982
výdavky na APTP20200,586
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202210,3
Prekérne formy práce
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu202111,5
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v noci20213,6
percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú2022q48,5
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2022q437,5
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu202216,8
Minimálna a priemerná mzda
podiel miezd na HDP2023q149
pomer minimálnej mzdy a priemernej mzdy v priemysle a službách202042,4
výška minimálnej mzdy v €2023q11955,04
výška minimálnej mzdy v PPS2023q11728,03
ročná priemerná čistá mzda jednotlivca v PPS202229 174
Demografia
počet obyvateľov202211 617 623
hustota obyvateľstva2022380,5
index demografickej závislosti202230,6
Rodové rozdiely
rozdiel v platoch mužov a žien20215
zamestnanosť žien s viac ako troma deťmi202250,5
podiel zamestnanosti mužov a žien2022q490,58
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním2022q419,8
miera nezamestnanosti mladých so stredoškolským vzdelaním2022q415,8
miera nezamestnanosti mladých so vysokoškolským vzdelaním2022q411,5
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú2022q49,1
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021120
splátka verejného dlho ako % HDP20221,5
Zamestnanosť
miera zamestnanosti2022q466,8
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202018,9
Starnutie populácie
miera nezamestnanosti – nad 55 rokov2022q43,5
miera náhrady miezd dôchodkami20220,48
miera náhrady miezd dôchodkami – ženy20220,47

viac na wikipédii wikidata Q31 Belgicko in English: BE podregióny: Región Brusel-hlavné mesto, Flámsky región, Valónsko

demograficky strom BE Belgicko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Belgicko

nace_r2%
A45,31 %
B-E640,113 %
F311,46 %
G-I1078,222 %
J219,24 %
K154,83 %
L39,81 %
M_N614,212 %
O-Q1629,433 %
R-U257,95 %
TOTAL4990,3100 %

za 2022, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Belgicko, 2022

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Belgicko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie
Y20-29P: 164.3
E: 68.8; U: 21.1; I: 74.4
P: 677.6
E: 363.1; U: 53.6; I: 260.9
P: 552.1
E: 406.1; U: 21.6; I: 124.4
Y30-39P: 210.5
E: 110.4; U: 23.8; I: 76.3
P: 515.2
E: 421.9; U: 24.4; I: 68.9
P: 792.5
E: 726.6; U: 22.2; I: 43.7
Y40-49P: 222.4
E: 128.9; U: 15.9; I: 77.6
P: 551.4
E: 451.0; U: 18.0; I: 82.4
P: 727.2
E: 669.9; U: 16.2; I: 41.1
Y50-59P: 330.5
E: 175.4; U: 11.8; I: 143.3
P: 603.4
E: 459.4; U: 14.6; I: 129.4
P: 644.8
E: 574.7; U: 14.9; I: 55.2
Y60-69P: 445.2
E: 52.4; U: 2.9; I: 389.9
P: 500.6
E: 112.2; U: 5.9; I: 382.5
P: 448.3
E: 176.3; U: 6.4; I: 265.6

pozn: v tisícoch obyvateľov 2022, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom BE Belgicko 1996 demografická pyramída demograficky strom BE Belgicko demografická pyramída

Z wikipédie:

Belgicko, dlhý názov Belgické kráľovstvo (holandsky: Koninkrijk België; francúzsky: Royaume de Belgique; nemecky: Königreich Belgien), je štát v západnej Európe. Hraničí s Holandskom, Nemeckom, Luxemburskom a Francúzskom. Má viac ako 10 miliónov obyvateľov a rozlohu okolo 30 000 km².

Kultúrne a jazykovo sa nachádza medzi germánskou a románskou Európou. Rozpráva sa tu dvoma hlavnými rečami: holandsky – niekedy neoficiálne nazývaná flámčina – najmä na severe a francúzsky vo Valónsku. Hlavné mesto Brusel je oficiálne dvojjazyčné, aj keď väčšina jeho obyvateľov hovorí po francúzsky. V krajine je oficiálne používaná aj nemčina malou skupinou obyvateľstva na východe krajiny. Táto jazyková rôznorodosť sa odráža aj v politickom systéme a v histórii. Meno krajiny pochádza z názvu kmeňa Belgov (keltský kmeň) a tiež z názvu rímskej provincie na severe Galie – Belgica. Historicky Belgicko leží v Nizozemsku, ktoré zahŕňa aj krajiny Holandsko a Luxembursko a pokrýva o niečo väčšie územie ako dnešný Benelux.

susedia: Francúzsko, Holandsko, Nemecko, Luxembursko

podregióny: Región Brusel-hlavné mesto, Flámsky región, Valónsko

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Belgicko - BE, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/BE


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/BE
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .