qr kod na stranku

Belgicko – BE

regióny EÚ: Belgicko


mapka Belgicko BE
UkazovateľObdobieHodnota
Politika zamestnanosti
výdavky na PTP ako percento HDP20212,23
výdavky na APTP20210,539
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202210,3
Prekérne formy práce
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu202111,5
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v noci20213,6
percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú2023q28,1
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2023q237,8
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu202216,8
pracujúci na čiastočný úväzok2023q223,19
pracujúci na čiastočný úväzok, muži2023q29,7
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy2023q238,19
Minimálna a priemerná mzda
podiel miezd na HDP2023q347,1
pomer minimálnej mzdy a priemernej mzdy v priemysle a službách202042,4
výška minimálnej mzdy v €2023q31955,04
výška minimálnej mzdy v PPS2023q31702,77
ročná priemerná čistá mzda jednotlivca v PPS202229 174
Rodové rozdiely
rozdiel v platoch mužov a žien20215
zamestnanosť žien s viac ako troma deťmi202250,5
podiel dožitia v zdraví mužov a žien2021100
podiel zamestnanosti mužov a žien2023q290,74
podiel nezamestnanosti mužov a žien2023q281,67
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním2023q226,1
miera nezamestnanosti mladých so stredo­školským vzdelaním2023q213
miera nezamestnanosti mladých so vysoko­školským vzdelaním2023q26,1
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú2023q29,8
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021120
splátka verejného dlho ako % HDP20221,5
Zamestnanosť
miera zamestnanosti2023q265,9
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202018,9

Viac na wikipédii Wikidata Q31 OpenStreetMap 52411 Belgicko in English: BE

Podregióny: Región Brusel-hlavné mesto, Flámsky región, Valónsko


demograficky strom BE Belgicko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti2023q25,5
miera nezamestnanosti mladých2023q213,9
miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním2023q214,3
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť2023q22,3
podiel dlhodobo nezamestnaných2023q241

Zamestnanosť podľa sektorov, Belgicko

NACE r2%NACE r2%
A45,31 %B-E640,113 %
F311,46 %G-I1078,222 %
J219,24 %K154,83 %
L39,81 %M_N614,212 %
O-Q1629,433 %R-U257,95 %
TOTAL4990,3100 %

Údaje za rok 2022. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Belgicko, 2022

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Belgicko

Veková skupinaNízke vzdelanieStredné vzdelanieVysoké vzdelanie
Y20-29P: 164.3
E: 68.8; U: 21.1; I: 74.4
P: 677.6
E: 363.1; U: 53.6; I: 260.9
P: 552.1
E: 406.1; U: 21.6; I: 124.4
Y30-39P: 210.5
E: 110.4; U: 23.8; I: 76.3
P: 515.2
E: 421.9; U: 24.4; I: 68.9
P: 792.5
E: 726.6; U: 22.2; I: 43.7
Y40-49P: 222.4
E: 128.9; U: 15.9; I: 77.6
P: 551.4
E: 451.0; U: 18.0; I: 82.4
P: 727.2
E: 669.9; U: 16.2; I: 41.1
Y50-59P: 330.5
E: 175.4; U: 11.8; I: 143.3
P: 603.4
E: 459.4; U: 14.6; I: 129.4
P: 644.8
E: 574.7; U: 14.9; I: 55.2
Y60-69P: 445.2
E: 52.4; U: 2.9; I: 389.9
P: 500.6
E: 112.2; U: 5.9; I: 382.5
P: 448.3
E: 176.3; U: 6.4; I: 265.6

Pozn.: v tisícoch obyvateľov 2022, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

Demografia

demograficky strom BE Belgicko 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov202211 617 623
hustota obyvateľstva2022380,5
index demografickej závislosti202230,6
Starnutie populácie
miera nezamestnanosti – nad 55 rokov2023q23,9
miera náhrady miezd dôchodkami20220,48
miera náhrady miezd dôchodkami – ženy20220,47
doba dožitia 50‐ročného človeka202133,4
doba dožitia 50‐ročného v zdraví202120,6
demograficky strom BE Belgicko demografická pyramída

Z wikipédie: Belgicko, dlhý názov Belgické kráľovstvo (holandsky: Koninkrijk België; francúzsky: Royaume de Belgique; nemecky: Königreich Belgien), je štát v západnej Európe. Hraničí s Holandskom, Nemeckom, Luxemburskom a Francúzskom. Má viac ako 10 miliónov obyvateľov a rozlohu okolo 30 000 km².

Kultúrne a jazykovo sa nachádza medzi germánskou a románskou Európou. Rozpráva sa tu dvoma hlavnými rečami: holandsky – niekedy neoficiálne nazývaná flámčina – najmä na severe a francúzsky vo Valónsku. Hlavné mesto Brusel je oficiálne dvojjazyčné, aj keď väčšina jeho obyvateľov hovorí po francúzsky. V krajine je oficiálne používaná aj nemčina malou skupinou obyvateľstva na východe krajiny. Táto jazyková rôznorodosť sa odráža aj v politickom systéme a v histórii. Meno krajiny pochádza z názvu kmeňa Belgov (keltský kmeň) a tiež z názvu rímskej provincie na severe Galie – Belgica. Historicky Belgicko leží v Nizozemsku, ktoré zahŕňa aj krajiny Holandsko a Luxembursko a pokrýva o niečo väčšie územie ako dnešný Benelux.

Susedia: Francúzsko, Holandsko, Nemecko, Luxembursko

Podregióny: Región Brusel-hlavné mesto, Flámsky región, Valónsko

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny EÚ - Belgicko – BE, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​sk/projekty/regiony-eu/BE


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/BE