qr kod na stranku

Belgicko - BE

regióny EÚ: Belgicko


mapka Belgicko BE
vlajka Belgicko BE erb Belgicko BE
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť2022q22,3
podiel dlhodobo nezamestnaných2022q244,8
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2020119
miera nezamestnanosti2022q25,7
miera zamestnanosti2022q266
počet obyvateľov202111 554 767
hustota obyvateľstva2019377,3
výdavky na PTP ako percento HDP20202,982
výdavky na APTP20200,586
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2022q238,2
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu202126,4
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu202111,5
percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú2022q27,8
pracujúci na čiastočný úväzok2022q223,24
pracujúci na čiastočný úväzok, muži2022q210,14
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy2022q237,83
rozdiel v platoch mužov a žien20205,3
zamestnanosť žien s viac ako troma deťmi202154,3
účasť na celoživotnom vzdelávaní202110,2
miera nezamestnanosti mladých2022q216,8
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním2022q227,3
miera nezamestnanosti mladých so stredoškolským vzdelaním2022q217
miera nezamestnanosti mladých so vysokoškolským vzdelaním2022q26,4
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú2022q29,5
miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním2022q214,8
miera nezamestnanosti – nad 55 rokov2022q24,2
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202018,9
miera náhrady miezd dôchodkami20210,48
miera náhrady miezd dôchodkami – ženy20210,45
index demografickej závislosti202130,2
podiel zamestnanosti mužov a žien2022q290,61
podiel nezamestnanosti mužov a žien2022q294,83
podiel miezd na HDP2022q249,4
splátka verejného dlho ako % HDP20211,7
pomer minimálnej mzdy a priemernej mzdy v priemysle a službách201942,5
výška minimálnej mzdy v €2022q31842,28
výška minimálnej mzdy v PPS2022q31623,8
ročná priemerná čistá mzda jednotlivca v PPS202127 627

viac na wikipédii

demograficky strom BE Belgicko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Belgicko

nace_r2%
L39,61 %
J213,54 %
R-U234,45 %
F311,96 %
K163,73 %
O-Q1639,134 %
A45,41 %
B-E628,313 %
M_N565,312 %
TOTAL4853,7100 %
G-I1012,421 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Belgicko, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Belgicko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie
Y20-29P: 194.7
E: 73.7; U: 21.1; I: 99.9
P: 649.7
E: 342.9; U: 41.5; I: 265.3
P: 552.6
E: 395.7; U: 27.4; I: 129.5
Y30-39P: 223.4
E: 114.2; U: 20.6; I: 88.6
P: 542.5
E: 443.0; U: 23.2; I: 76.3
P: 723.7
E: 655.1; U: 20.8; I: 47.8
Y40-49P: 255.4
E: 150.5; U: 16.9; I: 88.0
P: 558.2
E: 459.3; U: 19.9; I: 79.0
P: 684.6
E: 628.2; U: 17.0; I: 39.4
Y50-59P: 384.8
E: 217.8; U: 16.9; I: 150.1
P: 625.3
E: 462.0; U: 18.8; I: 144.5
P: 572.0
E: 495.5; U: 13.8; I: 62.7
Y60-69P: 502.8
E: 52.1; U: 3.2; I: 447.5
P: 467.8
E: 89.4; U: 4.3; I: 374.1
P: 377.9
E: 143.6; U: 3.5; I: 230.8

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom BE Belgicko 1996 demografická pyramída demograficky strom BE Belgicko demografická pyramída

Z wikipédie:

Belgicko, dlhý názov Belgické kráľovstvo (holandsky: Koninkrijk België; francúzsky: Royaume de Belgique; nemecky: Königreich Belgien), je štát v západnej Európe. Hraničí s Holandskom, Nemeckom, Luxemburskom a Francúzskom. Má viac ako 10 miliónov obyvateľov a rozlohu okolo 30 000 km².

Kultúrne a jazykovo sa nachádza medzi germánskou a románskou Európou. Rozpráva sa tu dvoma hlavnými rečami: holandsky – niekedy neoficiálne nazývaná flámčina – najmä na severe a francúzsky vo Valónsku. Hlavné mesto Brusel je oficiálne dvojjazyčné, aj keď väčšina jeho obyvateľov hovorí po francúzsky. V krajine je oficiálne používaná aj nemčina malou skupinou obyvateľstva na východe krajiny. Táto jazyková rôznorodosť sa odráža aj v politickom systéme a v histórii. Meno krajiny pochádza z názvu kmeňa Belgov (keltský kmeň) a tiež z názvu rímskej provincie na severe Galie – Belgica. Historicky Belgicko leží v Nizozemsku, ktoré zahŕňa aj krajiny Holandsko a Luxembursko a pokrýva o niečo väčšie územie ako dnešný Benelux.

ostatné: Bulharsko, Belgicko

susedia: Francúzsko, Holandsko, Nemecko, Luxemburg

podregióny: Brusel, Flámsky región, Valónsko

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Belgicko - BE, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/BE


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/BE
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .