qr kod na stranku

Holandsko - NL

regióny EÚ: Holandsko


mapka Holandsko NL
vlajka Holandsko NL erb Holandsko NL
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť2022q30,6
podiel dlhodobo nezamestnaných2022q320,2
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021130
miera nezamestnanosti2022q33,7
miera zamestnanosti2022q381,9
počet obyvateľov202117 475 415
hustota obyvateľstva2019507,3
výdavky na PTP ako percento HDP20203,937
výdavky na APTP20202,052
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2022q338,3
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu202122,9
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu202110
percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú2022q322,9
pracujúci na čiastočný úväzok2022q338,29
pracujúci na čiastočný úväzok, muži2022q318,43
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy2022q360,18
rozdiel v platoch mužov a žien202014,2
zamestnanosť žien s viac ako troma deťmi202170,9
účasť na celoživotnom vzdelávaní202126,6
miera nezamestnanosti mladých2022q38,3
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním2022q311,1
miera nezamestnanosti mladých so stredoškolským vzdelaním2022q36,3
miera nezamestnanosti mladých so vysokoškolským vzdelaním2022q37,9
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú2022q34,3
miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním2022q36
miera nezamestnanosti – nad 55 rokov2022q32,8
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202016,1
miera náhrady miezd dôchodkami20210,5
miera náhrady miezd dôchodkami – ženy20210,54
index demografickej závislosti202130,6
podiel zamestnanosti mužov a žien2022q391,36
podiel nezamestnanosti mužov a žien2022q3114,71
podiel miezd na HDP2022q345,1
splátka verejného dlho ako % HDP20210,6
pomer minimálnej mzdy a priemernej mzdy v priemysle a službách202143,1
výška minimálnej mzdy v €2023q11934,4
výška minimálnej mzdy v PPS2023q11665,91
ročná priemerná čistá mzda jednotlivca v PPS202134 815

viac na wikipédii

demograficky strom NL Holandsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Holandsko

nace_r2%
NRP192,72 %
J410,24 %
R-U423,75 %
F396,64 %
K282,73 %
O-Q2897,731 %
A205,12 %
B-E871,39 %
M_N1237,413 %
TOTAL9282,2100 %
L75,31 %
G-I2289,625 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Holandsko, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Holandsko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie
Y20-29P: 294.5
E: 181.7; U: 20.9; I: 91.9
P: 1110.8
E: 832.4; U: 53.1; I: 225.3
P: 792.4
E: 672.9; U: 27.3; I: 92.2
Y30-39P: 261.0
E: 176.3; U: 13.1; I: 71.6
P: 729.3
E: 623.6; U: 19.9; I: 85.8
P: 1095.0
E: 1009.4; U: 22.0; I: 63.6
Y40-49P: 369.0
E: 245.6; U: 11.9; I: 111.5
P: 819.2
E: 703.6; U: 17.3; I: 98.3
P: 923.7
E: 849.0; U: 17.7; I: 57.0
Y50-59P: 591.5
E: 392.4; U: 12.9; I: 186.2
P: 1007.4
E: 839.3; U: 17.6; I: 150.5
P: 864.5
E: 770.0; U: 18.3; I: 76.2
Y60-69P: 725.9
E: 228.0; U: 6.6; I: 491.3
P: 750.0
E: 336.8; U: 10.9; I: 402.3
P: 593.3
E: 321.8; U: 10.8; I: 260.7

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom NL Holandsko 1996 demografická pyramída demograficky strom NL Holandsko demografická pyramída

Z wikipédie:

Holandsko (holandsky: Nederland) je konštitučná monarchia ležiaca v západnej Európe. Na východe hraničí s Nemeckom a na juhu s Belgickom. Zo severozápadu krajinu obmýva Severné more. Nazýva sa aj Nizozemsko.

Holandské Antily a Aruba, nezávislé ostrovné územia v Karibiku, sú taktiež súčasťou Holandského kráľovstva. Samotné Holandsko sa rozprestiera na území s celkovou rozlohou 41 526 km², pričom približne 6 500 km² zeme vzniklo vysúšaním mora. Takéto územia sa nazývajú poldry.

Holandsko je členom Európskej únie a Severoatlantickej aliancie. Spolu s Belgickom a Luxemburskom vytvárajú voľné spoločenstvo nazývané Benelux. Hlavným (hoofdstad) a najväčším mestom Holandska je Amsterdam.

ostatné: Holandsko, Nórsko

susedia: Belgicko, Nemecko

podregióny: NOORD-NEDERLAND, OOST-NEDERLAND, WEST-NEDERLAND, ZUID-NEDERLAND

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Holandsko - NL, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/NL


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/NL
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .