Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Holandsko - NL

regióny EÚ: Holandsko


mapka Holandsko NL
vlajka Holandsko NL erb Holandsko NL
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť2021q40,9
podiel dlhodobo nezamestnaných2021q425,8
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2020132
miera nezamestnanosti2021q43,7
miera zamestnanosti2021q481
počet obyvateľov202117 475 415
hustota obyvateľstva2019507,3
výdavky na PTP ako percento HDP20191,792
výdavky na APTP20190,385
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2021q438
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu202122,9
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu202110
percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú2021q423,1
pracujúci na čiastočný úväzok2021q438,65
pracujúci na čiastočný úväzok, muži2021q417,9
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy2021q461,64
rozdiel v platoch mužov a žien202014,2
zamestnanosť žien s viac ako troma deťmi202170,9
účasť na celoživotnom vzdelávaní202126,6
miera nezamestnanosti mladých2021q47,8
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním2021q411,2
miera nezamestnanosti mladých so stredoškolským vzdelaním2021q45,8
miera nezamestnanosti mladých so vysokoškolským vzdelaním2021q45,5
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú2021q44,4
miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním2021q46,1
miera nezamestnanosti – nad 55 rokov2021q43,1
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202016,1
miera náhrady miezd dôchodkami20200,51
miera náhrady miezd dôchodkami – ženy20200,55
index demografickej závislosti202130,6
podiel zamestnanosti mužov a žien2021q491,6
podiel nezamestnanosti mužov a žien2021q4117,65
splátka verejného dlho ako % HDP20210,6
pomer minimálnej mzdy a priemernej mzdy v priemysle a službách202043,3
výška minimálnej mzdy v €2022q11725
výška minimálnej mzdy v PPS2022q11489,61
ročná priemerná čistá mzda jednotlivca v PPS202134 653

viac na wikipédii

demograficky strom NL Holandsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Holandsko

nace_r2%
K282,73 %
L75,31 %
O-Q2897,731 %
NRP192,72 %
TOTAL9282,2100 %
J410,24 %
R-U423,75 %
B-E871,39 %
A205,12 %
M_N1237,413 %
F396,64 %
G-I2289,625 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Holandsko, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Holandsko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie
Y20-29P: 294.5
E: 181.7; U: 20.9; I: 91.9
P: 1110.8
E: 832.4; U: 53.1; I: 225.3
P: 792.4
E: 672.9; U: 27.3; I: 92.2
Y30-39P: 261.0
E: 176.3; U: 13.1; I: 71.6
P: 729.3
E: 623.6; U: 19.9; I: 85.8
P: 1095.0
E: 1009.4; U: 22.0; I: 63.6
Y40-49P: 369.0
E: 245.6; U: 11.9; I: 111.5
P: 819.2
E: 703.6; U: 17.3; I: 98.3
P: 923.7
E: 849.0; U: 17.7; I: 57.0
Y50-59P: 591.5
E: 392.4; U: 12.9; I: 186.2
P: 1007.4
E: 839.3; U: 17.6; I: 150.5
P: 864.5
E: 770.0; U: 18.3; I: 76.2
Y60-69P: 725.9
E: 228.0; U: 6.6; I: 491.3
P: 750.0
E: 336.8; U: 10.9; I: 402.3
P: 593.3
E: 321.8; U: 10.8; I: 260.7

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom NL Holandsko 1996 demografická pyramída demograficky strom NL Holandsko demografická pyramída

Z wikipédie:

Holandsko (holandsky: Nederland) je konštitučná monarchia ležiaca v západnej Európe. Na východe hraničí s Nemeckom a na juhu s Belgickom. Zo severozápadu krajinu obmýva Severné more. Nazýva sa aj Nizozemsko.

Holandské Antily a Aruba, nezávislé ostrovné územia v Karibiku, sú taktiež súčasťou Holandského kráľovstva. Samotné Holandsko sa rozprestiera na území s celkovou rozlohou 41 526 km², pričom približne 6 500 km² zeme vzniklo vysúšaním mora. Takéto územia sa nazývajú poldry.

Holandsko je členom Európskej únie a Severoatlantickej aliancie. Spolu s Belgickom a Luxemburskom vytvárajú voľné spoločenstvo nazývané Benelux. Hlavným (hoofdstad) a najväčším mestom Holandska je Amsterdam.

ostatné: Holandsko, Nórsko

susedia: Belgicko, Nemecko

podregióny: NOORD-NEDERLAND, OOST-NEDERLAND, WEST-NEDERLAND, ZUID-NEDERLAND

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Holandsko - NL, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/NL


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/NL
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska (a v budúcnosti aj ďalších krajín). Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počet a štruktúre nezamestnaných.. . .