qr kod na stranku

Holandsko – NL

regióny EÚ: Holandsko


mapka Holandsko NL
UkazovateľObdobieHodnota
Politika zamestnanosti
výdavky na PTP ako percento HDP20212,856
výdavky na APTP20211,413
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202324,4
Prekérne formy práce
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu20239,6
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v noci20232,9
percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú2023q422,3
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2023q437,7
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu202313,3
pracujúci na čiastočný úväzok202337,59
pracujúci na čiastočný úväzok, muži202317,47
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy2023q460,61
Minimálna a priemerná mzda
podiel miezd na HDP2024q145,9
pomer minimálnej mzdy a priemernej mzdy v priemysle a službách202242,6
výška minimálnej mzdy v €2024q12070,12
výška minimálnej mzdy v PPS2024q11777,61
ročná priemerná čistá mzda jednotlivca v PPS202338 856
Rodové rozdiely
rozdiel v platoch mužov a žien202213
zamestnanosť žien s viac ako troma deťmi202371,8
podiel dožitia v zdraví mužov a žien2021101,1
podiel zamestnanosti mužov a žien202391,74
podiel nezamestnanosti mužov a žien2023q4106,06
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním2023q410,8
miera nezamestnanosti mladých so stredo­školským vzdelaním2023q45,7
miera nezamestnanosti mladých so vysoko­školským vzdelaním2023q45,9
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20233,3
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2023130
splátka verejného dlho ako % HDP20230,6
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202382,4
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202016,1

Viac na wikipédii Wikidata Q55 OpenStreetMap 47796 Holandsko in English: NL

Podregióny: Severné Holandsko, Východné Holandsko, Západné Holandsko, Južné Holandsko


demograficky strom NL Holandsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti2023q43,4
miera nezamestnanosti mladých2023q47,8
miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním2023q45,9
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť2023q40,5
podiel dlhodobo nezamestnaných202313,9

Zamestnanosť podľa sektorov, Holandsko

NACE r2%NACE r2%
A182,82 %B-E9179 %
F432,54 %G-I2385,424 %
J436,94 %K305,73 %
L78,71 %M_N1303,513 %
NRP195,82 %O-Q3094,132 %
R-U448,45 %TOTAL9780,7100 %

Údaje za rok 2023. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Holandsko, 2023

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Holandsko

Veková skupinaNízke vzdelanieStredné vzdelanieVysoké vzdelanie
Y20-29P: 240.0
E: 166.0; U: 13.0; I: 61.0
P: 1085.2
E: 897.3; U: 46.9; I: 141.0
P: 931.3
E: 822.2; U: 36.2; I: 72.9
Y30-39P: 275.0
E: 196.1; U: 9.3; I: 69.6
P: 729.7
E: 636.2; U: 14.5; I: 79.0
P: 1206.2
E: 1111.8; U: 27.0; I: 67.4
Y40-49P: 334.5
E: 242.2; U: 6.7; I: 85.6
P: 768.4
E: 676.0; U: 12.7; I: 79.7
P: 985.1
E: 904.1; U: 15.6; I: 65.4
Y50-59P: 611.9
E: 432.4; U: 10.5; I: 169.0
P: 1008.4
E: 861.2; U: 17.1; I: 130.1
P: 876.1
E: 785.8; U: 15.8; I: 74.5
Y60-69P: 754.4
E: 289.4; U: 11.6; I: 453.4
P: 774.6
E: 360.8; U: 14.6; I: 399.2
P: 625.0
E: 327.1; U: 14.7; I: 283.2

Pozn.: v tisícoch obyvateľov 2022, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

Demografia

demograficky strom NL Holandsko 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20231.7811292e+07
hustota obyvateľstva2022517,8
index demografickej závislosti202331,4
Starnutie populácie
miera nezamestnanosti – nad 55 rokov2023q42,2
miera náhrady miezd dôchodkami20220,55
miera náhrady miezd dôchodkami – ženy20220,6
doba dožitia 50‐ročného človeka202132,7
doba dožitia 50‐ročného v zdraví202118,3
demograficky strom NL Holandsko demografická pyramída

Z wikipédie: Holandsko (holandsky: Nederland) je konštitučná monarchia ležiaca v západnej Európe. Na východe hraničí s Nemeckom a na juhu s Belgickom. Zo severozápadu krajinu obmýva Severné more. Nazýva sa aj Nizozemsko.

Holandské Antily a Aruba, nezávislé ostrovné územia v Karibiku, sú taktiež súčasťou Holandského kráľovstva. Samotné Holandsko sa rozprestiera na území s celkovou rozlohou 41 526 km², pričom približne 6 500 km² zeme vzniklo vysúšaním mora. Takéto územia sa nazývajú poldry.

Holandsko je členom Európskej únie a Severoatlantickej aliancie. Spolu s Belgickom a Luxemburskom vytvárajú voľné spoločenstvo nazývané Benelux. Hlavným (hoofdstad) a najväčším mestom Holandska je Amsterdam.

Susedia: Belgicko, Nemecko

Podregióny: Severné Holandsko, Východné Holandsko, Západné Holandsko, Južné Holandsko

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Holandsko – NL, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​RNL, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/NL