qr kod na stranku

Holandsko - NL

regióny EÚ: Holandsko


mapka Holandsko NL
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť2022q40,6
podiel dlhodobo nezamestnaných2022q420,4
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021130
miera nezamestnanosti2022q43,5
miera zamestnanosti2022q482,2
počet obyvateľov202217 590 672
hustota obyvateľstva2022512,8
výdavky na PTP ako percento HDP20203,937
výdavky na APTP20202,052
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2022q438
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu202218,4
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu202110
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v noci20212,9
percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú2022q423
rozdiel v platoch mužov a žien202113,5
zamestnanosť žien s viac ako troma deťmi202270,7
účasť na celoživotnom vzdelávaní202226,4
miera nezamestnanosti mladých2022q47,3
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním2022q410,1
miera nezamestnanosti mladých so stredoškolským vzdelaním2022q45,4
miera nezamestnanosti mladých so vysokoškolským vzdelaním2022q46,3
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú2022q44,5
miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním2022q45,8
miera nezamestnanosti – nad 55 rokov2022q42,8
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202016,1
miera náhrady miezd dôchodkami20220,52
miera náhrady miezd dôchodkami – ženy20220,55
index demografickej závislosti202231,1
podiel zamestnanosti mužov a žien2022q491,49
podiel nezamestnanosti mužov a žien2022q4125,81
podiel miezd na HDP2023q145,8
splátka verejného dlho ako % HDP20220,5
pomer minimálnej mzdy a priemernej mzdy v priemysle a službách202143,1
výška minimálnej mzdy v €2023q11934,4
výška minimálnej mzdy v PPS2023q11665,91
ročná priemerná čistá mzda jednotlivca v PPS202235 789

viac na wikipédii wikidata Q55 Holandsko in English: NL podregióny: NOORD-NEDERLAND, OOST-NEDERLAND, WEST-NEDERLAND, ZUID-NEDERLAND

demograficky strom NL Holandsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Holandsko

nace_r2%
R-U4355 %
A179,52 %
B-E900,79 %
F414,74 %
G-I2326,724 %
J431,65 %
K297,83 %
L73,11 %
M_N1296,314 %
NRP209,32 %
O-Q3022,232 %
TOTAL9587100 %

za 2022, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Holandsko, 2022

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Holandsko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie
Y20-29P: 240.0
E: 166.0; U: 13.0; I: 61.0
P: 1085.2
E: 897.3; U: 46.9; I: 141.0
P: 931.3
E: 822.2; U: 36.2; I: 72.9
Y30-39P: 275.0
E: 196.1; U: 9.3; I: 69.6
P: 729.7
E: 636.2; U: 14.5; I: 79.0
P: 1206.2
E: 1111.8; U: 27.0; I: 67.4
Y40-49P: 334.5
E: 242.2; U: 6.7; I: 85.6
P: 768.4
E: 676.0; U: 12.7; I: 79.7
P: 985.1
E: 904.1; U: 15.6; I: 65.4
Y50-59P: 611.9
E: 432.4; U: 10.5; I: 169.0
P: 1008.4
E: 861.2; U: 17.1; I: 130.1
P: 876.1
E: 785.8; U: 15.8; I: 74.5
Y60-69P: 754.4
E: 289.4; U: 11.6; I: 453.4
P: 774.6
E: 360.8; U: 14.6; I: 399.2
P: 625.0
E: 327.1; U: 14.7; I: 283.2

pozn: v tisícoch obyvateľov 2022, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom NL Holandsko 1996 demografická pyramída demograficky strom NL Holandsko demografická pyramída

Z wikipédie:

Holandsko (holandsky: Nederland) je konštitučná monarchia ležiaca v západnej Európe. Na východe hraničí s Nemeckom a na juhu s Belgickom. Zo severozápadu krajinu obmýva Severné more. Nazýva sa aj Nizozemsko.

Holandské Antily a Aruba, nezávislé ostrovné územia v Karibiku, sú taktiež súčasťou Holandského kráľovstva. Samotné Holandsko sa rozprestiera na území s celkovou rozlohou 41 526 km², pričom približne 6 500 km² zeme vzniklo vysúšaním mora. Takéto územia sa nazývajú poldry.

Holandsko je členom Európskej únie a Severoatlantickej aliancie. Spolu s Belgickom a Luxemburskom vytvárajú voľné spoločenstvo nazývané Benelux. Hlavným (hoofdstad) a najväčším mestom Holandska je Amsterdam.

susedia: Belgicko, Nemecko

podregióny: NOORD-NEDERLAND, OOST-NEDERLAND, WEST-NEDERLAND, ZUID-NEDERLAND

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Holandsko - NL, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/NL


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/NL
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .