qr kod na stranku

Severné Holandsko – NL1

regióny EÚ: Holandsko > Severné Holandsko


mapka Severné Holandsko NL1
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202323,5
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok202341,42
pracujúci na čiastočný úväzok, muži202319,86
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202365,91
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202393,82
podiel nezamestnanosti mužov a žien2023108,11
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202312
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20233,6
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2022105
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202381,6
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202018,1

Wikidata Q3292403 OpenStreetMap 13237706 Severné Holandsko in English: NL1

Podregióny: Groningen, Frízsko, Drenthe


demograficky strom NL1 Severné Holandsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20233,9
miera nezamestnanosti mladých20238,5
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20230,6
podiel dlhodobo nezamestnaných202315

Zamestnanosť podľa sektorov, Severné Holandsko

NACE r2%NACE r2%
A23,53 %B-E103,111 %
F41,84 %G-I218,223 %
J25,33 %K212 %
L7,31 %M_N106,311 %
NRP16,72 %O-Q328,535 %
R-U37,34 %TOTAL929,1100 %

Údaje za rok 2023. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Severné Holandsko, 2023

Demografia

demograficky strom NL1 Severné Holandsko 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20231.757677e+06
hustota obyvateľstva2022207,7
index demografickej závislosti202335,8
demograficky strom NL1 Severné Holandsko demografická pyramída

Ostatné: Holandsko, Východné Holandsko, Západné Holandsko, Severné Holandsko, Južné Holandsko

Susedia: Východné Holandsko, Západné Holandsko, Dolné Sasko

Podregióny: Groningen, Frízsko, Drenthe

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Severné Holandsko – NL1, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​RNL1, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/NL1