qr kod na stranku

NOORD-NEDERLAND - NL1

regióny EÚ: Holandsko > NOORD-NEDERLAND


mapka NOORD-NEDERLAND NL1
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20211
podiel dlhodobo nezamestnaných202121,6
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202199
miera nezamestnanosti20214,5
miera zamestnanosti202178,8
počet obyvateľov20211 733 143
hustota obyvateľstva2019204,9
účasť na celoživotnom vzdelávaní202125,5
miera nezamestnanosti mladých20219
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202110,6
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20214,2
index demografickej závislosti202134,8
podiel zamestnanosti mužov a žien202193,97
demograficky strom NL1 NOORD-NEDERLAND podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, NOORD-NEDERLAND

nace_r2%
A30,53 %
B-E92,310 %
F43,65 %
G-I203,223 %
J25,13 %
K16,72 %
L7,11 %
M_N10412 %
NRP13,31 %
O-Q321,436 %
R-U33,44 %
TOTAL890,6100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, NOORD-NEDERLAND, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, NOORD-NEDERLAND

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom NL1 NOORD-NEDERLAND 1996 demografická pyramída demograficky strom NL1 NOORD-NEDERLAND demografická pyramída

ostatné: Holandsko, NOORD-NEDERLAND, WEST-NEDERLAND, OOST-NEDERLAND, ZUID-NEDERLAND

susedia: OOST-NEDERLAND, WEST-NEDERLAND, Dolné Sasko

podregióny: Groningen, Frízsko, Drenthe

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - NOORD-NEDERLAND - NL1, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/NL1


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/NL1
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .