qr kod na stranku

Severné Holandsko – NL1

regióny EÚ: Holandsko > Severné Holandsko


mapka Severné Holandsko NL1
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202225,7
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok202240,77
pracujúci na čiastočný úväzok, muži202219,75
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202265,06
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202292,87
podiel nezamestnanosti mužov a žien2022126,47
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202212,2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20223
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202199
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202281,2
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202018,1

Wikidata Q3292403 OpenStreetMap 13237706 Severné Holandsko in English: NL1

Podregióny: Groningen, Frízsko, Drenthe


demograficky strom NL1 Severné Holandsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20223,8
miera nezamestnanosti mladých20228,4
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20220,7
podiel dlhodobo nezamestnaných202218,6

Zamestnanosť podľa sektorov, Severné Holandsko

NACE r2%NACE r2%
A24,43 %B-E99,211 %
F40,24 %G-I217,824 %
J23,53 %K18,92 %
L71 %M_N10612 %
NRP18,72 %O-Q325,836 %
R-U34,74 %TOTAL916,3100 %

Údaje za rok 2022. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Severné Holandsko, 2022

Demografia

demograficky strom NL1 Severné Holandsko 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20231.757677e+06
hustota obyvateľstva2022206,2
index demografickej závislosti202335,8
demograficky strom NL1 Severné Holandsko demografická pyramída

Ostatné: Holandsko, Južné Holandsko, Severné Holandsko, Východné Holandsko, Západné Holandsko

Susedia: Východné Holandsko, Západné Holandsko, Dolné Sasko

Podregióny: Groningen, Frízsko, Drenthe

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Severné Holandsko – NL1, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​RNL1, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/NL1