qr kod na stranku

Drenthe - NL13

regióny EÚ: Holandsko > NOORD-NEDERLAND > Drenthe


mapka Drenthe NL13
vlajka Drenthe NL13 erb Drenthe NL13
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20200,9
podiel dlhodobo nezamestnaných202025,5
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202091
miera nezamestnanosti20213,4
miera zamestnanosti202179,6
počet obyvateľov2021494 771
hustota obyvateľstva2019184,5
pracujúci na čiastočný úväzok, muži202119,1
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202168,15
účasť na celoživotnom vzdelávaní202124,5
miera nezamestnanosti mladých20219,4
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním20218,5
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20214,6
index demografickej závislosti202138,8
podiel zamestnanosti mužov a žien202193,55

viac na wikipédii

demograficky strom NL13 Drenthe podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Drenthe

nace_r2%
NRP3,92 %
J6,33 %
R-U10,34 %
F12,15 %
K4,52 %
O-Q89,636 %
A5,92 %
B-E24,210 %
M_N27,711 %
TOTAL247,1100 %
L2,31 %
G-I60,224 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Drenthe, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Drenthe

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom NL13 Drenthe 1996 demografická pyramída demograficky strom NL13 Drenthe demografická pyramída

ostatné: NOORD-NEDERLAND, Groningen, Frízsko, Drenthe

susedia: Overijssel, Groningen, Frízsko, Weser-Ems

podregióny: Noord-Drenthe, Zuidoost-Drenthe, Zuidwest-Drenthe

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Drenthe - NL13, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/NL13


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/NL13
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .