qr kod na stranku

Drenthe - NL13

regióny EÚ: Holandsko > NOORD-NEDERLAND > Drenthe


mapka Drenthe NL13
ukazovateľobdobiehodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20222,8
miera nezamestnanosti mladých20226,3
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20200,9
podiel dlhodobo nezamestnaných202025,5
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202225,3
Demografia
počet obyvateľov2022497 743
hustota obyvateľstva2022185,8
index demografickej závislosti202239,5
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202292,87
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202210
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20223,2
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202188
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202282,6

viac na wikipédii wikidata Q772 Drenthe in English: NL13 podregióny: Noord-Drenthe, Zuidoost-Drenthe, Zuidwest-Drenthe

demograficky strom NL13 Drenthe podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Drenthe

nace_r2%
A8,63 %
B-E27,411 %
F13,65 %
G-I59,123 %
J6,93 %
K42 %
L2,31 %
M_N28,511 %
NRP4,62 %
O-Q94,937 %
R-U83 %
TOTAL257,9100 %

za 2022, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Drenthe, 2022 demograficky strom NL13 Drenthe 1996 demografická pyramída demograficky strom NL13 Drenthe demografická pyramída

ostatné: NOORD-NEDERLAND, Frízsko, Drenthe, Groningen

susedia: Overijssel, Groningen, Frízsko, Weser-Ems

podregióny: Noord-Drenthe, Zuidoost-Drenthe, Zuidwest-Drenthe

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Drenthe - NL13, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/NL13


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/NL13
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .