qr kod na stranku

Overijssel - NL21

regióny EÚ: Holandsko > OOST-NEDERLAND > Overijssel


mapka Overijssel NL21
ukazovateľobdobiehodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20223,3
miera nezamestnanosti mladých20226,9
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20220,5
podiel dlhodobo nezamestnaných202216,2
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202224,8
Demografia
počet obyvateľov20221 171 910
hustota obyvateľstva2022347,8
index demografickej závislosti202231,5
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202291,97
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním20227,3
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20222,2
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021109
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202282,5

viac na wikipédii wikidata Q773 Overijssel in English: NL21 podregióny: Noord-Overijssel, Zuidwest-Overijssel, Twente

demograficky strom NL21 Overijssel podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Overijssel

nace_r2%
A14,72 %
B-E78,812 %
F31,75 %
G-I162,125 %
J21,73 %
K14,12 %
L41 %
M_N72,511 %
NRP12,92 %
O-Q205,832 %
R-U213 %
TOTAL639,4100 %

za 2022, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Overijssel, 2022 demograficky strom NL21 Overijssel 1996 demografická pyramída demograficky strom NL21 Overijssel demografická pyramída

Z wikipédie:

Overijssel je holandská provincia, ktorá sa nachádza na severovýchode krajiny. Hlavným mestom provincie je Zwolle. Ďalšími veľkými mestami sú Almelo, Deventer, Enschede a Hengelo.

ostatné: OOST-NEDERLAND, Flevoland, Gelderland, Overijssel

susedia: Münster, Frízsko, Flevoland, Gelderland, Weser-Ems, Drenthe

podregióny: Noord-Overijssel, Zuidwest-Overijssel, Twente

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Overijssel - NL21, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/NL21


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/NL21
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .