qr kod na stranku

Overijssel - NL21

regióny EÚ: Holandsko > OOST-NEDERLAND > Overijssel


mapka Overijssel NL21
vlajka Overijssel NL21 erb Overijssel NL21
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20210,8
podiel dlhodobo nezamestnaných202121
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2020113
miera nezamestnanosti20213,8
miera zamestnanosti202180,7
počet obyvateľov20211 166 533
hustota obyvateľstva2019344,9
pracujúci na čiastočný úväzok, muži202119,17
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202167,95
účasť na celoživotnom vzdelávaní202126,7
miera nezamestnanosti mladých20217,6
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202110,8
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20213,5
index demografickej závislosti202131
podiel zamestnanosti mužov a žien202189,31

viac na wikipédii

demograficky strom NL21 Overijssel podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Overijssel

nace_r2%
NRP13,52 %
J17,33 %
R-U23,34 %
F32,15 %
K16,23 %
O-Q197,532 %
A17,43 %
B-E80,213 %
M_N64,210 %
TOTAL616,5100 %
L2,80 %
G-I15225 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Overijssel, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Overijssel

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom NL21 Overijssel 1996 demografická pyramída demograficky strom NL21 Overijssel demografická pyramída

Z wikipédie:

Overijssel je holandská provincia, ktorá sa nachádza na severovýchode krajiny. Hlavným mestom provincie je Zwolle. Ďalšími veľkými mestami sú Almelo, Deventer, Enschede a Hengelo.

ostatné: OOST-NEDERLAND, Gelderland, Flevoland, Overijssel

susedia: Münster, Frízsko, Flevoland, Gelderland, Weser-Ems, Drenthe

podregióny: Noord-Overijssel, Zuidwest-Overijssel, Twente

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Overijssel - NL21, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/NL21


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/NL21
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .