qr kod na stranku

Gelderland - NL22

regióny EÚ: Holandsko > OOST-NEDERLAND > Gelderland


mapka Gelderland NL22
vlajka Gelderland NL22 erb Gelderland NL22
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20210,7
podiel dlhodobo nezamestnaných202118,3
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021109
miera nezamestnanosti20213,9
miera zamestnanosti202180,5
počet obyvateľov20212 096 603
hustota obyvateľstva2019415,8
účasť na celoživotnom vzdelávaní202126,1
miera nezamestnanosti mladých20219,3
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202112,8
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20215
index demografickej závislosti202132,6
podiel zamestnanosti mužov a žien202191,32

viac na wikipédii

demograficky strom NL22 Gelderland podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Gelderland

nace_r2%
A25,82 %
B-E106,910 %
F52,95 %
G-I264,924 %
J37,53 %
K25,22 %
L7,41 %
M_N151,714 %
NRP20,52 %
O-Q367,133 %
R-U53,55 %
TOTAL1113,3100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Gelderland, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Gelderland

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom NL22 Gelderland 1996 demografická pyramída demograficky strom NL22 Gelderland demografická pyramída

Z wikipédie:

Gelderland je jedna z holandských provincií nachádzajúca sa na východe krajiny. Hlavné mesto provincie je Arnhem. Najväčším mestom provincie je mesto Nijmegen.

Gelderland je čo do rozlohy najväčšou provinciou v Holandsku, ale do počtu obyvateľov je až na štvrtom mieste.

ostatné: OOST-NEDERLAND, Gelderland, Flevoland, Overijssel

susedia: Overijssel, Severné Brabantsko, Flevoland, Utrecht, Düsseldorf, Münster, Južný Holland, Limbursko

podregióny: Veluwe, Zuidwest-Gelderland, Achterhoek, Arnhem/Nijmegen

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Gelderland - NL22, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/NL22


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/NL22
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .