qr kod na stranku

Utrecht - NL31

regióny EÚ: Holandsko > WEST-NEDERLAND > Utrecht


mapka Utrecht NL31
vlajka Utrecht NL31 erb Utrecht NL31
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20210,7
podiel dlhodobo nezamestnaných202118,3
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2020168
miera nezamestnanosti20214
miera zamestnanosti202181,9
počet obyvateľov20211 361 153
hustota obyvateľstva2019934,6
pracujúci na čiastočný úväzok, muži202117,5
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202161,88
účasť na celoživotnom vzdelávaní202129,4
miera nezamestnanosti mladých20219,7
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202115
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20214,5
index demografickej závislosti202126,4
podiel zamestnanosti mužov a žien202192,03

viac na wikipédii

demograficky strom NL31 Utrecht podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Utrecht

nace_r2%
NRP16,52 %
J45,46 %
R-U31,94 %
F25,23 %
K33,24 %
O-Q24032 %
A6,91 %
B-E44,76 %
M_N116,716 %
TOTAL750,1100 %
L6,61 %
G-I18324 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Utrecht, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Utrecht

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom NL31 Utrecht 1996 demografická pyramída demograficky strom NL31 Utrecht demografická pyramída

ostatné: WEST-NEDERLAND, Utrecht, Zéland, Severný Holland, Južný Holland

susedia: Severný Holland, Južný Holland, Flevoland, Gelderland

podregióny: Utrecht

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Utrecht - NL31, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/NL31


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/NL31
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .