qr kod na stranku

Južný Holland - NL33

regióny EÚ: Holandsko > WEST-NEDERLAND > Južný Holland


mapka Južný Holland NL33
vlajka Južný Holland NL33 erb Južný Holland NL33
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20210,9
podiel dlhodobo nezamestnaných202118,3
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2020130
miera nezamestnanosti20215,1
miera zamestnanosti202178,7
počet obyvateľov20213 726 050
hustota obyvateľstva20191292,2
pracujúci na čiastočný úväzok, muži202114,17
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202158,28
účasť na celoživotnom vzdelávaní202127,4
miera nezamestnanosti mladých202111,6
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202114,9
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20216,1
index demografickej závislosti202128,2
podiel zamestnanosti mužov a žien202193,01

viac na wikipédii

demograficky strom NL33 Južný Holland podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Južný Holland

nace_r2%
NRP44,32 %
J915 %
R-U92,25 %
F885 %
K55,33 %
O-Q639,633 %
A37,92 %
B-E138,87 %
M_N265,814 %
TOTAL1950,3100 %
L19,91 %
G-I477,524 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Južný Holland, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Južný Holland

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom NL33 Južný Holland 1996 demografická pyramída demograficky strom NL33 Južný Holland demografická pyramída

ostatné: WEST-NEDERLAND, Utrecht, Zéland, Severný Holland, Južný Holland

susedia: Utrecht, Severný Holland, Severné Brabantsko, Zéland, Gelderland

podregióny: Agglomeratie 's-Gravenhage, Delft en Westland, Agglomeratie Leiden en Bollenstreek, Zuidoost-Zuid-Holland, Oost-Zuid-Holland, Groot-Rijnmond

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Južný Holland - NL33, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/NL33


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/NL33
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .