qr kod na stranku

Severný Holland - NL32

regióny EÚ: Holandsko > WEST-NEDERLAND > Severný Holland


mapka Severný Holland NL32
vlajka Severný Holland NL32 erb Severný Holland NL32
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20210,9
podiel dlhodobo nezamestnaných202119,6
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2020171
miera nezamestnanosti20214,5
miera zamestnanosti202180
počet obyvateľov20212 888 486
hustota obyvateľstva20191041,2
pracujúci na čiastočný úväzok, muži202116,9
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202156,01
účasť na celoživotnom vzdelávaní202128,3
miera nezamestnanosti mladých202110,1
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202115,3
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20215,6
index demografickej závislosti202127,7
podiel zamestnanosti mužov a žien202192,31

viac na wikipédii

demograficky strom NL32 Severný Holland podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Severný Holland

nace_r2%
NRP37,12 %
J106,97 %
R-U94,46 %
F52,83 %
K68,54 %
O-Q447,229 %
A19,71 %
B-E105,97 %
M_N239,715 %
TOTAL1566,3100 %
L15,71 %
G-I378,424 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Severný Holland, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Severný Holland

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom NL32 Severný Holland 1996 demografická pyramída demograficky strom NL32 Severný Holland demografická pyramída

ostatné: WEST-NEDERLAND, Utrecht, Zéland, Severný Holland, Južný Holland

susedia: Utrecht, Južný Holland, Frízsko, Flevoland

podregióny: Kop van Noord-Holland, IJmond, Haarlem, Zaanstreek, Het Gooi en Vechtstreek, Alkmaar en omgeving, Groot-Amsterdam

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Severný Holland - NL32, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/NL32


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/NL32
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .