qr kod na stranku

Severný Holland - NL32

regióny EÚ: Holandsko > WEST-NEDERLAND > Severný Holland


mapka Severný Holland NL32
ukazovateľobdobiehodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20223,6
miera nezamestnanosti mladých20228,4
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20220,7
podiel dlhodobo nezamestnaných202218,6
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202227,5
Demografia
počet obyvateľov20222 909 827
hustota obyvateľstva20221053,1
index demografickej závislosti202228
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202290,16
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202210,6
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20223,2
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021168
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202282,2

viac na wikipédii wikidata Q701 Severný Holland in English: NL32 podregióny: Kop van Noord-Holland, IJmond, Haarlem, Zaanstreek, Het Gooi en Vechtstreek, Alkmaar en omgeving, Groot-Amsterdam

demograficky strom NL32 Severný Holland podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Severný Holland

nace_r2%
A17,21 %
B-E105,16 %
F65,84 %
G-I388,324 %
J109,17 %
K73,24 %
L15,11 %
M_N25516 %
NRP37,42 %
O-Q466,129 %
R-U99,36 %
TOTAL1631,7100 %

za 2022, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Severný Holland, 2022 demograficky strom NL32 Severný Holland 1996 demografická pyramída demograficky strom NL32 Severný Holland demografická pyramída

ostatné: WEST-NEDERLAND, Južný Holland, Zéland, Severný Holland, Utrecht

susedia: Utrecht, Južný Holland, Frízsko, Flevoland

podregióny: Kop van Noord-Holland, IJmond, Haarlem, Zaanstreek, Het Gooi en Vechtstreek, Alkmaar en omgeving, Groot-Amsterdam

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Severný Holland - NL32, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/NL32


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/NL32
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .