qr kod na stranku

Flevoland - NL23

regióny EÚ: Holandsko > OOST-NEDERLAND > Flevoland


mapka Flevoland NL23
vlajka Flevoland NL23 erb Flevoland NL23
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20211,7
podiel dlhodobo nezamestnaných202135,7
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202195
miera nezamestnanosti20214,7
miera zamestnanosti202179,3
počet obyvateľov2021428 226
hustota obyvateľstva2019292,5
účasť na celoživotnom vzdelávaní202126,2
miera nezamestnanosti mladých202110,3
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202111,8
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20217,5
index demografickej závislosti202121,7
podiel zamestnanosti mužov a žien202187,47

viac na wikipédii

demograficky strom NL23 Flevoland podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Flevoland

nace_r2%
A6,33 %
B-E19,89 %
F7,83 %
G-I57,925 %
J14,56 %
K10,55 %
M_N26,712 %
NRP3,52 %
O-Q70,731 %
R-U9,54 %
TOTAL228,7100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Flevoland, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Flevoland

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom NL23 Flevoland 1996 demografická pyramída demograficky strom NL23 Flevoland demografická pyramída

Z wikipédie:

Flevoland (holandsky: Flevoland) je jedna z holandských provincií nachádzajúca sa na západe krajiny. Hlavné mesto provincie je Lelystad. Najväčším mestom provincie je mesto Almere. Provincia vznikla v roku 1986 na mieste vysušeného Zuiderského mora.

Flevoland je rozlohou druhou najmenšou provinciou v Holandsku, čo do počtu obyvateľov je až na poslednom, dvanástom mieste.

ostatné: OOST-NEDERLAND, Gelderland, Flevoland, Overijssel

susedia: Utrecht, Severný Holland, Overijssel, Frízsko, Gelderland

podregióny: Flevoland

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Flevoland - NL23, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/NL23


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/NL23
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .