qr kod na stranku

OOST-NEDERLAND - NL2

regióny EÚ: Holandsko > OOST-NEDERLAND


mapka OOST-NEDERLAND NL2
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20210,8
podiel dlhodobo nezamestnaných202121,5
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2020112
miera nezamestnanosti20214
miera zamestnanosti202180,4
počet obyvateľov20213 691 362
hustota obyvateľstva2019373,4
pracujúci na čiastočný úväzok, muži202117,72
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202166,66
účasť na celoživotnom vzdelávaní202126,3
miera nezamestnanosti mladých20218,8
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202112
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20214,7
index demografickej závislosti202130,8
podiel zamestnanosti mužov a žien202190,18
demograficky strom NL2 OOST-NEDERLAND podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, OOST-NEDERLAND

nace_r2%
NRP37,42 %
J69,34 %
R-U86,34 %
F92,85 %
K51,83 %
O-Q635,332 %
A49,53 %
B-E206,911 %
M_N242,612 %
TOTAL1958,5100 %
L11,71 %
G-I474,824 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, OOST-NEDERLAND, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, OOST-NEDERLAND

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom NL2 OOST-NEDERLAND 1996 demografická pyramída demograficky strom NL2 OOST-NEDERLAND demografická pyramída

ostatné: Holandsko, NOORD-NEDERLAND, WEST-NEDERLAND, OOST-NEDERLAND, ZUID-NEDERLAND

susedia: WEST-NEDERLAND, Dolné Sasko, NOORD-NEDERLAND, ZUID-NEDERLAND, Severné Porýnie-Vestfálsko

podregióny: Overijssel, Gelderland, Flevoland

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - OOST-NEDERLAND - NL2, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/NL2


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/NL2
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .