qr kod na stranku

OOST-NEDERLAND - NL2

regióny EÚ: Holandsko > OOST-NEDERLAND


mapka OOST-NEDERLAND NL2
ukazovateľobdobiehodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20223,4
miera nezamestnanosti mladých20227,4
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20220,6
podiel dlhodobo nezamestnaných202218,1
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202225,5
Demografia
počet obyvateľov20223 717 153
hustota obyvateľstva2022378,1
index demografickej závislosti202231,3
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202291,5
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202210
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20222,9
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021108
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202282,2

wikidata Q2863378 OOST-NEDERLAND in English: NL2 podregióny: Overijssel, Gelderland, Flevoland

demograficky strom NL2 OOST-NEDERLAND podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, OOST-NEDERLAND

nace_r2%
A47,32 %
B-E208,910 %
F97,95 %
G-I504,425 %
J794 %
K49,22 %
L13,91 %
M_N248,512 %
NRP38,12 %
O-Q667,233 %
R-U82,84 %
TOTAL2037,2100 %

za 2022, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, OOST-NEDERLAND, 2022 demograficky strom NL2 OOST-NEDERLAND 1996 demografická pyramída demograficky strom NL2 OOST-NEDERLAND demografická pyramída

ostatné: Holandsko, ZUID-NEDERLAND, NOORD-NEDERLAND, WEST-NEDERLAND, OOST-NEDERLAND

susedia: WEST-NEDERLAND, Dolné Sasko, NOORD-NEDERLAND, ZUID-NEDERLAND, Severné Porýnie-Vestfálsko

podregióny: Overijssel, Gelderland, Flevoland

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - OOST-NEDERLAND - NL2, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/NL2


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/NL2
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .