Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

OOST-NEDERLAND - NL2

regióny EÚ: Holandsko > OOST-NEDERLAND


mapka OOST-NEDERLAND NL2
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20200.8
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2019107
miera nezamestnanosti20203.6
miera zamestnanosti202078.4
počet obyvateľov20203 671 379
hustota obyvateľstva2019373.4
pracujúci na čiastočný úväzok, muži202023.02
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202078.7
účasť na celoživotnom vzdelávaní202017.6
miera nezamestnanosti mladých20208.2
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202011
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20204.6
index demografickej závislosti202030.2
podiel zamestnanosti mužov a žien202089.94
podiel nezamestnanosti mužov a žien2020102.86
demograficky strom NL2 OOST-NEDERLAND podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, OOST-NEDERLAND

nace_r2%
K40.92 %
A42.92 %
R-U72.54 %
M_N209.111 %
J58.23 %
L13.71 %
TOTAL1891100 %
F94.55 %
O-Q546.729 %
B-E203.611 %
NRP190.510 %
G-I418.522 %

za 2020, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, OOST-NEDERLAND, 2020

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, OOST-NEDERLAND

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom NL2 OOST-NEDERLAND 1996 demografická pyramída demograficky strom NL2 OOST-NEDERLAND demografická pyramída

ostatné: Holandsko, WEST-NEDERLAND, OOST-NEDERLAND, NOORD-NEDERLAND, ZUID-NEDERLAND

susedia: WEST-NEDERLAND, Dolné Sasko, NOORD-NEDERLAND, ZUID-NEDERLAND, Severné Porýnie-Vestfálsko

podregióny: Overijssel, Gelderland, Flevoland

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny EÚ - OOST-NEDERLAND - NL2, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/NL2


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/NL2