Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Severné Porýnie-Vestfálsko - DEA

regióny EÚ: Nemecko > Severné Porýnie-Vestfálsko


mapka Severné Porýnie-Vestfálsko DEA
vlajka Severné Porýnie-Vestfálsko DEA erb Severné Porýnie-Vestfálsko DEA
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20201.3
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2019116
miera nezamestnanosti20204.5
miera zamestnanosti202073
počet obyvateľov202017 947 221
hustota obyvateľstva2019530.1
pracujúci na čiastočný úväzok, muži202011.83
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202051.23
účasť na celoživotnom vzdelávaní20208.2
miera nezamestnanosti mladých20208
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202014.2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20208.2
index demografickej závislosti202032.6
podiel zamestnanosti mužov a žien202091.73
podiel nezamestnanosti mužov a žien202078

viac na wikipédii

demograficky strom DEA Severné Porýnie-Vestfálsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Severné Porýnie-Vestfálsko

nace_r2%
K307.64 %
A741 %
R-U483.86 %
M_N83810 %
J342.24 %
L77.91 %
TOTAL8724.9100 %
F407.15 %
O-Q2491.829 %
B-E1833.321 %
NRP83.61 %
G-I1785.720 %

za 2020, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Severné Porýnie-Vestfálsko, 2020

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Severné Porýnie-Vestfálsko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom DEA Severné Porýnie-Vestfálsko 1996 demografická pyramída demograficky strom DEA Severné Porýnie-Vestfálsko demografická pyramída

ostatné: Nemecko, Sasko-Anhaltsko, Sársko, Sasko, Berlín, Meklenbursko-Predpomoransko, Dolné Sasko, Bádensko-Württembersko, Porýnie-Falcko, Brandenbursko, Bavorsko, Severné Porýnie-Vestfálsko, Durínsko, Šlezvicko-Holštajnsko, Brémy, Hamburg, Hesensko

susedia: ZUID-NEDERLAND, Hesensko, Valónsko, Porýnie-Falcko, OOST-NEDERLAND, Dolné Sasko

podregióny: Düsseldorf, Kolín, Münster, Detmold, Arnsberg

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny EÚ - Severné Porýnie-Vestfálsko - DEA, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DEA


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DEA