Inštitút zamestnanosti - www.iz.sk - logo
slovensky / english

Horné Porýnie - Vestfálsko - DEA

DEA mapa DEA vlajka
ukazovateľrok
počet obyvateľovrok 201217 841 956
rozloha v km štvorcovýchrok 201234 098
HDP na obyvateľa v PPSrok 201029 400
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚrok 2010120
miera nezamestnanostirok 20125,90
miera nezamestnanosti mužovrok 20126,40
miera nezamestnanosti žienrok 20125,30
Rozdiel v nezamestnanosti mužov a žienrok 20121,10
miera zamestnanostirok 201356,10
miera zamestnanosti mužovrok 201363,10
miera zamestnanosti žienrok 201349,60
Rozdiel v zamestnanosti mužov a žienrok 201311,70
Vzdialenosť z Bratislavy773 km
Vzdialenosť z Košíc1023 km
demografická pyramída Horné Porýnie - Vestfálsko,

GIF

Štruktúra zamestnaných podľa vzdelania

Zamestnanosť podľa vzdelaniarok 20127 300100%

Zdroj: Eurostat; tu uvádzaný skrátený názov premennej nemusí presne popisovať jej obsah.

podregióny Horné Porýnie - Vestfálsko : Düsseldorf, Kolín, Münster, DetmoldArnsberg

ostatné regióny v Nemecko : Bádensko-Württembersko, Bavorsko, Berlín, Brandenbursko, Brémy, Hamburg, Hesensko, Meklenbursko-Predpomoransko, Dolné Sasko, Horné Porýnie - Vestfálsko, Porýnie-Falcko, Sársko, Sasko, Sasko-Anhaltsko, Šlezvicko-HolštajnskoDurínsko

Susedné regióny: Valónsko, Hesensko, Dolné Sasko, Porýnie-Falcko, OOST-NEDERLANDZUID-NEDERLAND

Sledujte nás

So stránkou chcem

QR kód na webstránku http://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DEA
titulka mdzová kalkulačka pre ľudí pri minimálnej mzde
titulka Sociálny systém – skutočnosť a vízia
titulka Politika zamestnanosti – budúcnosť pre Slovensko