qr kod na stranku

Severné Porýnie-Vestfálsko - DEA

regióny EÚ: Nemecko > Severné Porýnie-Vestfálsko


mapka Severné Porýnie-Vestfálsko DEA
vlajka Severné Porýnie-Vestfálsko DEA erb Severné Porýnie-Vestfálsko DEA
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20211,3
podiel dlhodobo nezamestnaných202132,5
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021115
miera nezamestnanosti20214,2
miera zamestnanosti202172,6
počet obyvateľov202117 925 570
hustota obyvateľstva2019530,1
účasť na celoživotnom vzdelávaní20218,1
miera nezamestnanosti mladých20217,8
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202112
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20217,9
index demografickej závislosti202133,1
podiel zamestnanosti mužov a žien202190,42

viac na wikipédii

demograficky strom DEA Severné Porýnie-Vestfálsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Severné Porýnie-Vestfálsko

nace_r2%
A73,81 %
B-E1768,521 %
F432,35 %
G-I1809,421 %
J314,64 %
K2843 %
L82,81 %
M_N796,19 %
NRP42,80 %
O-Q2485,429 %
R-U513,76 %
TOTAL8603,4100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Severné Porýnie-Vestfálsko, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Severné Porýnie-Vestfálsko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom DEA Severné Porýnie-Vestfálsko 1996 demografická pyramída demograficky strom DEA Severné Porýnie-Vestfálsko demografická pyramída

ostatné: Nemecko, Berlín, Brémy, Meklenbursko-Predpomoransko, Bádensko-Württembersko, Hesensko, Brandenbursko, Dolné Sasko, Sársko, Sasko, Sasko-Anhaltsko, Bavorsko, Severné Porýnie-Vestfálsko, Durínsko, Šlezvicko-Holštajnsko, Hamburg, Porýnie-Falcko

susedia: ZUID-NEDERLAND, Hesensko, Valónsko, Porýnie-Falcko, OOST-NEDERLAND, Dolné Sasko

podregióny: Düsseldorf, Kolín, Münster, Detmold, Arnsberg

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Severné Porýnie-Vestfálsko - DEA, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DEA


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DEA
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .