qr kod na stranku

Severné Porýnie-Vestfálsko – DEA

regióny EÚ: Nemecko > Severné Porýnie-Vestfálsko


mapka Severné Porýnie-Vestfálsko DEA
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20228,5
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok202230,36
pracujúci na čiastočný úväzok, muži202212,07
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202251,22
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202289,41
podiel nezamestnanosti mužov a žien202276,92
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním20229,1
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20227,4
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2022112
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202274,3

Viac na wikipédii Wikidata Q1198 OpenStreetMap 62761 Severné Porýnie-Vestfálsko in English: DEA

Podregióny: Düsseldorf, Kolín, Münster, Detmold, Arnsberg


demograficky strom DEA Severné Porýnie-Vestfálsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20223,6
miera nezamestnanosti mladých20226,4
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20221,2
podiel dlhodobo nezamestnaných202233,3

Zamestnanosť podľa sektorov, Severné Porýnie-Vestfálsko

NACE r2%NACE r2%
A69,21 %B-E1712,819 %
F501,66 %G-I1887,121 %
J340,54 %K278,13 %
L81,41 %M_N945,111 %
O-Q2577,629 %R-U475,55 %
TOTAL8873,8100 %

Údaje za rok 2022. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Severné Porýnie-Vestfálsko, 2022

Demografia

demograficky strom DEA Severné Porýnie-Vestfálsko 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20231.8139116e+07
hustota obyvateľstva2022529,7
index demografickej závislosti202333,6
demograficky strom DEA Severné Porýnie-Vestfálsko demografická pyramída

Ostatné: Nemecko, Berlín, Meklenbursko-Predpomoransko, Brémy, Šlezvicko-Holštajnsko, Sársko, Bavorsko, Sasko-Anhaltsko, Hesensko, Porýnie-Falcko, Severné Porýnie-Vestfálsko, Brandenbursko, Bádensko-Württembersko, Durínsko, Sasko, Hamburg, Dolné Sasko

Susedia: Južné Holandsko, Hesensko, Valónsko, Porýnie-Falcko, Východné Holandsko, Dolné Sasko

Podregióny: Düsseldorf, Kolín, Münster, Detmold, Arnsberg

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Severné Porýnie-Vestfálsko – DEA, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​RDEA, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DEA