qr kod na stranku

Kolín - DEA2

regióny EÚ: Nemecko > Severné Porýnie-Vestfálsko > Kolín


mapka Kolín DEA2
erb Kolín DEA2
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20211,4
podiel dlhodobo nezamestnaných202135,6
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021124
miera nezamestnanosti20214,1
miera zamestnanosti202172,8
počet obyvateľov20214 475 530
hustota obyvateľstva2019613,4
účasť na celoživotnom vzdelávaní20218,5
miera nezamestnanosti mladých20217,8
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním20198,9
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20216,9
index demografickej závislosti202131,3
podiel zamestnanosti mužov a žien202191,96

Zamestnanosť podľa sektorov, Kolín

nace_r2%
B-E366,517 %
F92,64 %
G-I435,220 %
J108,55 %
K82,94 %
L24,21 %
M_N221,210 %
O-Q645,530 %
R-U1376 %
TOTAL2134,9100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Kolín, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Kolín

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom DEA2 Kolín 1996 demografická pyramída demograficky strom DEA2 Kolín demografická pyramída

ostatné: Severné Porýnie-Vestfálsko, Detmold, Düsseldorf, Arnsberg, Kolín, Münster

susedia: Koblenz, Düsseldorf, Lutyšsko, Trier, Arnsberg, Limbursko

podregióny: Bonn, Kolín nad Rýnom, Leverkusen, Düren, Erftkreis, Euskirchen, Heinsberg, Oberbergischer Kreis, Rheinisch-Bergischer Kreis, Rhein-Sieg-Kreis, Städteregion Aachen

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Kolín - DEA2, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DEA2


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DEA2
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .