qr kod na stranku

Arnsberg - DEA5

regióny EÚ: Nemecko > Severné Porýnie-Vestfálsko > Arnsberg


mapka Arnsberg DEA5
ukazovateľobdobiehodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20223,9
miera nezamestnanosti mladých20227,3
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20221,3
podiel dlhodobo nezamestnaných202232,7
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20228,7
Demografia
počet obyvateľov20223 565 239
hustota obyvateľstva2022447,4
index demografickej závislosti202235
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202289,47
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201912
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20227,7
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021103
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202273,8

wikidata Q7924 OpenStreetMap 73340 Arnsberg in English: DEA5 podregióny: Bochum, Dortmund, Hagen, Hamm, Herne, Ennepe-Ruhr-Kreis, Hochsauerlandkreis, Märkischer Kreis, Olpe, Siegen-Wittgenstein, Soest, Unna

demograficky strom DEA5 Arnsberg podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Arnsberg

nace_r2%
A12,71 %
B-E406,523 %
F1116 %
G-I365,121 %
J55,43 %
K50,83 %
L15,61 %
M_N162,69 %
O-Q505,928 %
R-U89,65 %
TOTAL1775,5100 %

za 2022, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Arnsberg, 2022 demograficky strom DEA5 Arnsberg 1996 demografická pyramída demograficky strom DEA5 Arnsberg demografická pyramída

ostatné: Severné Porýnie-Vestfálsko, Düsseldorf, Kolín, Münster, Detmold, Arnsberg

susedia: Gießen, Kassel, Koblenz, Düsseldorf, Detmold, Münster, Kolín

podregióny: Bochum, Dortmund, Hagen, Hamm, Herne, Ennepe-Ruhr-Kreis, Hochsauerlandkreis, Märkischer Kreis, Olpe, Siegen-Wittgenstein, Soest, Unna

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Arnsberg - DEA5, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DEA5


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DEA5
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .