qr kod na stranku

Arnsberg - DEA5

regióny EÚ: Nemecko > Severné Porýnie-Vestfálsko > Arnsberg


mapka Arnsberg DEA5
erb Arnsberg DEA5
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20211,5
podiel dlhodobo nezamestnaných202134,2
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2020106
miera nezamestnanosti20214,4
miera zamestnanosti202171,4
počet obyvateľov20213 571 053
hustota obyvateľstva2019449,1
pracujúci na čiastočný úväzok, muži202111,85
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202151
účasť na celoživotnom vzdelávaní20218,5
miera nezamestnanosti mladých20217,8
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201912
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20218,4
index demografickej závislosti202134,5
podiel zamestnanosti mužov a žien202190,65

Zamestnanosť podľa sektorov, Arnsberg

nace_r2%
J47,73 %
R-U101,16 %
F945 %
K47,63 %
O-Q484,728 %
A12,81 %
B-E406,924 %
M_N141,78 %
TOTAL1723,7100 %
L15,31 %
G-I362,421 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Arnsberg, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Arnsberg

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom DEA5 Arnsberg 1996 demografická pyramída demograficky strom DEA5 Arnsberg demografická pyramída

ostatné: Severné Porýnie-Vestfálsko, Detmold, Düsseldorf, Arnsberg, Kolín, Münster

susedia: Gießen, Kassel, Koblenz, Düsseldorf, Detmold, Münster, Kolín

podregióny: Bochum, Dortmund, Hagen, Hamm, Herne, Ennepe-Ruhr-Kreis, Hochsauerlandkreis, Märkischer Kreis, Olpe, Siegen-Wittgenstein, Soest, Unna

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Arnsberg - DEA5, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DEA5


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DEA5
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .