qr kod na stranku

Kassel - DE73

regióny EÚ: Nemecko > Hesensko > Kassel


mapka Kassel DE73
ukazovateľobdobiehodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20222,4
miera nezamestnanosti mladých20148,5
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20191,1
podiel dlhodobo nezamestnaných201937,6
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20227
Demografia
počet obyvateľov20221 217 688
hustota obyvateľstva2022147,3
index demografickej závislosti202237,1
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202290,05
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním200715,2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20196,3
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021108
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202275,5

viac na wikipédii wikidata Q7928 OpenStreetMap 286675 Kassel in English: DE73 podregióny: Kassel, Fulda, Hersfeld-Rotenburg, Kassel, Landkreis, Schwalm-Eder, Waldeck-Frankenberg, Werra-Meißner-Kreis

Zamestnanosť podľa sektorov, Kassel

nace_r2%
B-E129,923 %
F34,76 %
G-I13223 %
J12,92 %
K14,73 %
M_N47,38 %
O-Q168,229 %
R-U26,25 %
TOTAL576,7100 %

za 2022, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Kassel, 2022 demograficky strom DE73 Kassel 1996 demografická pyramída demograficky strom DE73 Kassel demografická pyramída

ostatné: Hesensko, Kassel, Darmstadt, Gießen

susedia: Detmold, Durínsko, Arnsberg, Darmstadt, Braunschweig, Gießen, Unterfranken

podregióny: Kassel, Fulda, Hersfeld-Rotenburg, Kassel, Landkreis, Schwalm-Eder, Waldeck-Frankenberg, Werra-Meißner-Kreis

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Kassel - DE73, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DE73


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DE73
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .