qr kod na stranku

Kassel - DE73

regióny EÚ: Nemecko > Hesensko > Kassel


mapka Kassel DE73
erb Kassel DE73
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20191,1
podiel dlhodobo nezamestnaných201937,6
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2020110
miera nezamestnanosti20213
miera zamestnanosti202176,1
počet obyvateľov20211 217 796
hustota obyvateľstva2019147,5
pracujúci na čiastočný úväzok, muži202111,7
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202156,14
účasť na celoživotnom vzdelávaní20217
miera nezamestnanosti mladých20148,5
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním200715,2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20196,3
index demografickej závislosti202136,6
podiel zamestnanosti mužov a žien202188,1

viac na wikipédii

Zamestnanosť podľa sektorov, Kassel

nace_r2%
J173 %
R-U28,65 %
F356 %
K13,12 %
O-Q184,431 %
B-E14023 %
M_N46,58 %
TOTAL599,5100 %
G-I125,521 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Kassel, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Kassel

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom DE73 Kassel 1996 demografická pyramída demograficky strom DE73 Kassel demografická pyramída

ostatné: Hesensko, Gießen, Kassel, Darmstadt

susedia: Detmold, Durínsko, Arnsberg, Darmstadt, Braunschweig, Gießen, Unterfranken

podregióny: Kassel, Fulda, Hersfeld-Rotenburg, Kassel, Landkreis, Schwalm-Eder, Waldeck-Frankenberg, Werra-Meißner-Kreis

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Kassel - DE73, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DE73


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DE73
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .