qr kod na stranku

Braunschweig - DE91

regióny EÚ: Nemecko > Dolné Sasko > Braunschweig


mapka Braunschweig DE91
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20191,4
podiel dlhodobo nezamestnaných201943,3
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021140
miera nezamestnanosti20213,8
miera zamestnanosti202173,8
počet obyvateľov20211 590 577
hustota obyvateľstva2019197,3
účasť na celoživotnom vzdelávaní20217,9
miera nezamestnanosti mladých20196,6
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201215,1
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20217,3
index demografickej závislosti202136,3
podiel zamestnanosti mužov a žien202191,3

Zamestnanosť podľa sektorov, Braunschweig

nace_r2%
B-E213,627 %
F273 %
G-I138,218 %
J223 %
K22,33 %
M_N76,410 %
O-Q220,228 %
R-U52,17 %
TOTAL787100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Braunschweig, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Braunschweig

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom DE91 Braunschweig 1996 demografická pyramída demograficky strom DE91 Braunschweig demografická pyramída

ostatné: Dolné Sasko, Braunschweig, Weser-Ems, Lüneburg, Hannover

susedia: Sasko-Anhaltsko, Kassel, Hannover, Detmold, Durínsko, Lüneburg

podregióny: Braunschweig, Salzgitter, Wolfsburg, Gifhorn, Goslar, Helmstedt, Northeim, Peine, Wolfenbüttel, Göttingen

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Braunschweig - DE91, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DE91


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DE91
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .