qr kod na stranku

Detmold - DEA4

regióny EÚ: Nemecko > Severné Porýnie-Vestfálsko > Detmold


mapka Detmold DEA4
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20211,2
podiel dlhodobo nezamestnaných202129,3
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021115
miera nezamestnanosti20214,2
miera zamestnanosti202174,8
počet obyvateľov20212 054 178
hustota obyvateľstva2019316,3
účasť na celoživotnom vzdelávaní20218,2
miera nezamestnanosti mladých20186,8
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201513,6
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20216,8
index demografickej závislosti202133
podiel zamestnanosti mužov a žien202187,47

Zamestnanosť podľa sektorov, Detmold

nace_r2%
B-E273,427 %
F45,35 %
G-I202,120 %
J33,43 %
K22,22 %
M_N747 %
O-Q277,828 %
R-U56,26 %
TOTAL1000,6100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Detmold, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Detmold

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom DEA4 Detmold 1996 demografická pyramída demograficky strom DEA4 Detmold demografická pyramída

ostatné: Severné Porýnie-Vestfálsko, Detmold, Düsseldorf, Arnsberg, Kolín, Münster

susedia: Kassel, Hannover, Münster, Arnsberg, Weser-Ems, Braunschweig

podregióny: Bielefeld, Gütersloh, Herford, Höxter, Lippe, Minden-Lübbecke, Paderborn

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Detmold - DEA4, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DEA4


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DEA4
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .