qr kod na stranku

Weser-Ems - DE94

regióny EÚ: Nemecko > Dolné Sasko > Weser-Ems


mapka Weser-Ems DE94
ukazovateľobdobiehodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20222,7
miera nezamestnanosti mladých20195,6
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20211,3
podiel dlhodobo nezamestnaných202135,9
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20226,5
Demografia
počet obyvateľov20222 554 217
hustota obyvateľstva2022171,1
index demografickej závislosti202233,2
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202292,68
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním20199,2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20227,8
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021106
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202277,6

wikidata Q445936 Weser-Ems in English: DE94 podregióny: Delmenhorst, Emden, Oldenburg, Osnabrück, Wilhelmshaven, Ammerland, Aurich, Cloppenburg, Emsland, Friesland, Grafschaft Bentheim, Leer, Oldenburg, Landkreis, Osnabrück, Landkreis, Vechta, Wesermarsch, Wittmund

demograficky strom DE94 Weser-Ems podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Weser-Ems

nace_r2%
A32,73 %
B-E26120 %
F94,37 %
G-I296,523 %
J30,22 %
K23,72 %
M_N110,59 %
O-Q376,929 %
R-U61,75 %
TOTAL1295,6100 %

za 2022, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Weser-Ems, 2022 demograficky strom DE94 Weser-Ems 1996 demografická pyramída demograficky strom DE94 Weser-Ems demografická pyramída

ostatné: Dolné Sasko, Braunschweig, Hannover, Lüneburg, Weser-Ems

susedia: Overijssel, Hannover, Groningen, Detmold, Drenthe, Brémy, Münster, Lüneburg

podregióny: Delmenhorst, Emden, Oldenburg, Osnabrück, Wilhelmshaven, Ammerland, Aurich, Cloppenburg, Emsland, Friesland, Grafschaft Bentheim, Leer, Oldenburg, Landkreis, Osnabrück, Landkreis, Vechta, Wesermarsch, Wittmund

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Weser-Ems - DE94, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DE94


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DE94
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .