qr kod na stranku

Groningen - NL11

regióny EÚ: Holandsko > NOORD-NEDERLAND > Groningen


mapka Groningen NL11
vlajka Groningen NL11 erb Groningen NL11
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20211,2
podiel dlhodobo nezamestnaných202122,5
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021116
miera nezamestnanosti20215,4
miera zamestnanosti202176,9
počet obyvateľov2021586 937
hustota obyvateľstva2019247,9
účasť na celoživotnom vzdelávaní202128,9
miera nezamestnanosti mladých20219,7
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202114,8
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20214,4
index demografickej závislosti202130,9
podiel zamestnanosti mužov a žien202193,58

viac na wikipédii

demograficky strom NL11 Groningen podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Groningen

nace_r2%
A83 %
B-E26,29 %
F12,54 %
G-I65,521 %
J10,63 %
K7,42 %
L3,11 %
M_N39,113 %
NRP4,92 %
O-Q118,739 %
R-U8,93 %
TOTAL304,7100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Groningen, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Groningen

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom NL11 Groningen 1996 demografická pyramída demograficky strom NL11 Groningen demografická pyramída

ostatné: NOORD-NEDERLAND, Groningen, Drenthe, Frízsko

susedia: Frízsko, Weser-Ems, Drenthe

podregióny: Oost-Groningen, Delfzijl en omgeving, Overig Groningen

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Groningen - NL11, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/NL11


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/NL11
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .