qr kod na stranku

Hesensko - DE7

regióny EÚ: Nemecko > Hesensko


mapka Hesensko DE7
vlajka Hesensko DE7 erb Hesensko DE7
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20211,1
podiel dlhodobo nezamestnaných202129,3
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021135
miera nezamestnanosti20213,8
miera zamestnanosti202173,7
počet obyvateľov20216 293 154
hustota obyvateľstva2019298,4
účasť na celoživotnom vzdelávaní20218,5
miera nezamestnanosti mladých20217,8
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202111,8
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20218,9
index demografickej závislosti202132,3
podiel zamestnanosti mužov a žien202188,62

viac na wikipédii

Zamestnanosť podľa sektorov, Hesensko

nace_r2%
A21,71 %
B-E588,919 %
F166,15 %
G-I691,622 %
J1214 %
K140,35 %
L23,91 %
M_N313,710 %
O-Q856,428 %
R-U169,45 %
TOTAL3093,2100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Hesensko, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Hesensko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom DE7 Hesensko 1996 demografická pyramída demograficky strom DE7 Hesensko demografická pyramída

Z wikipédie:

Hesensko (staršie Hessensko; nem. Hessen) je nemecká spolková krajina. Hlavným mestom Hesenska je Wiesbaden s 271 995 obyvateľmi. Hospodárskym centrom Hesenska je metropolitná oblasť Frankfurtu nad Mohanom.

ostatné: Nemecko, Sársko, Berlín, Brémy, Bádensko-Württembersko, Hesensko, Brandenbursko, Dolné Sasko, Meklenbursko-Predpomoransko, Sasko, Sasko-Anhaltsko, Bavorsko, Severné Porýnie-Vestfálsko, Durínsko, Šlezvicko-Holštajnsko, Hamburg, Porýnie-Falcko

susedia: Dolné Sasko, Bádensko-Württembersko, Severné Porýnie-Vestfálsko, Durínsko, Bavorsko, Porýnie-Falcko

podregióny: Darmstadt, Gießen, Kassel

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Hesensko - DE7, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DE7


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DE7
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .