qr kod na stranku

Hesensko – DE7

regióny EÚ: Nemecko > Hesensko


mapka Hesensko DE7
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20228,8
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok202229,42
pracujúci na čiastočný úväzok, muži202211,78
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202249,39
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202289,61
podiel nezamestnanosti mužov a žien202286,49
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním20228,6
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20227,6
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021135
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202274,8

Viac na wikipédii Wikidata Q1199 OpenStreetMap 62650 Hesensko in English: DE7

Podregióny: Darmstadt, Gießen, Kassel


demograficky strom DE7 Hesensko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20223,6
miera nezamestnanosti mladých20226,3
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20221
podiel dlhodobo nezamestnaných202229,6

Zamestnanosť podľa sektorov, Hesensko

NACE r2%NACE r2%
A22,41 %B-E564,818 %
F1936 %G-I711,122 %
J128,24 %K158,15 %
L311 %M_N354,411 %
O-Q854,627 %R-U160,55 %
TOTAL3178,3100 %

Údaje za rok 2022. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Hesensko, 2022

Demografia

demograficky strom DE7 Hesensko 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20226 295 017
hustota obyvateľstva2022299,2
index demografickej závislosti202232,7
demograficky strom DE7 Hesensko demografická pyramída

Z wikipédie: Hesensko (staršie Hessensko; nem. Hessen) je nemecká spolková krajina. Hlavným mestom Hesenska je Wiesbaden s 271 995 obyvateľmi. Hospodárskym centrom Hesenska je metropolitná oblasť Frankfurtu nad Mohanom.

Ostatné: Nemecko, Sasko-Anhaltsko, Bavorsko, Šlezvicko-Holštajnsko, Hesensko, Brandenbursko, Durínsko, Berlín, Bádensko-Württembersko, Severné Porýnie-Vestfálsko, Dolné Sasko, Hamburg, Meklenbursko-Predpomoransko, Brémy, Porýnie-Falcko, Sársko, Sasko

Susedia: Dolné Sasko, Bádensko-Württembersko, Severné Porýnie-Vestfálsko, Durínsko, Bavorsko, Porýnie-Falcko

Podregióny: Darmstadt, Gießen, Kassel

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny EÚ - Hesensko – DE7, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​sk/projekty/regiony-eu/DE7


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DE7