qr kod na stranku

Berlín - DE3

regióny EÚ: Nemecko > Berlín


mapka Berlín DE3
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20211,7
podiel dlhodobo nezamestnaných202130,6
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2020128
miera nezamestnanosti20215,9
miera zamestnanosti202173,6
počet obyvateľov20213 664 088
hustota obyvateľstva20194322,9
pracujúci na čiastočný úväzok, muži202117,5
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202139,94
účasť na celoživotnom vzdelávaní202110,9
miera nezamestnanosti mladých20219,8
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201919,9
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20219,5
index demografickej závislosti202129
podiel zamestnanosti mužov a žien202193,18

Zamestnanosť podľa sektorov, Berlín

nace_r2%
J164,49 %
R-U1428 %
F81,44 %
K35,92 %
O-Q60233 %
B-E1699 %
M_N247,813 %
TOTAL1841,3100 %
L36,32 %
G-I359,920 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Berlín, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Berlín

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom DE3 Berlín 1996 demografická pyramída demograficky strom DE3 Berlín demografická pyramída

ostatné: Nemecko, Sársko, Meklenbursko-Predpomoransko, Bádensko-Württembersko, Hesensko, Brandenbursko, Dolné Sasko, Porýnie-Falcko, Berlín, Sasko-Anhaltsko, Bavorsko, Severné Porýnie-Vestfálsko, Durínsko, Šlezvicko-Holštajnsko, Brémy, Hamburg, Sasko

susedia: Brandenbursko

podregióny: Berlín

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Berlín - DE3, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DE3


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DE3
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .