qr kod na stranku

Berlín - DE3

regióny EÚ: Nemecko > Berlín


mapka Berlín DE3
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20221,8
podiel dlhodobo nezamestnaných202237,7
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021124
miera nezamestnanosti20224,8
miera zamestnanosti202275,5
počet obyvateľov20223 677 472
hustota obyvateľstva20224339
účasť na celoživotnom vzdelávaní202211,2
miera nezamestnanosti mladých20228,9
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201919,9
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20229,5
index demografickej závislosti202228,9
podiel zamestnanosti mužov a žien202291,25

Berlín in English: DE3 podregióny: Berlín, Berlín

demograficky strom DE3 Berlín podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Berlín

nace_r2%
R-U154,38 %
B-E181,39 %
F71,24 %
G-I339,418 %
J163,59 %
K48,23 %
L382 %
M_N306,816 %
O-Q601,832 %
TOTAL1908,7100 %

za 2022, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Berlín, 2022 demograficky strom DE3 Berlín 1996 demografická pyramída demograficky strom DE3 Berlín demografická pyramída

ostatné: Nemecko, Šlezvicko-Holštajnsko, Bádensko-Württembersko, Severné Porýnie-Vestfálsko, Hesensko, Brémy, Porýnie-Falcko, Sasko, Dolné Sasko, Hamburg, Sársko, Berlín, Meklenbursko-Predpomoransko, Brandenbursko, Sasko-Anhaltsko, Durínsko, Bavorsko

susedia: Brandenbursko

podregióny: Berlín, Berlín

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Berlín - DE3, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DE3


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DE3
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .