qr kod na stranku

Berlín – DE3

regióny EÚ: Nemecko > Berlín


mapka Berlín DE3
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202211,2
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok202226,67
pracujúci na čiastočný úväzok, muži202216,89
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202237,52
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202291,25
podiel nezamestnanosti mužov a žien202295,92
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201919,9
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20229,5
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021124
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202275,5

Viac na wikipédii Wikidata Q64 OpenStreetMap 62422 Berlín in English: DE3

Podregióny: Berlín, Berlín


demograficky strom DE3 Berlín podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20224,8
miera nezamestnanosti mladých20228,9
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20221,8
podiel dlhodobo nezamestnaných202237,7

Zamestnanosť podľa sektorov, Berlín

NACE r2%NACE r2%
B-E181,39 %F71,24 %
G-I339,418 %J163,59 %
K48,23 %L382 %
M_N306,816 %O-Q601,832 %
R-U154,38 %TOTAL1908,7100 %

Údaje za rok 2022. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Berlín, 2022

Demografia

demograficky strom DE3 Berlín 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20223 677 472
hustota obyvateľstva20224339
index demografickej závislosti202228,9
demograficky strom DE3 Berlín demografická pyramída

Ostatné: Nemecko, Bavorsko, Šlezvicko-Holštajnsko, Sársko, Hesensko, Hamburg, Severné Porýnie-Vestfálsko, Brandenbursko, Meklenbursko-Predpomoransko, Bádensko-Württembersko, Brémy, Berlín, Durínsko, Dolné Sasko, Porýnie-Falcko, Sasko-Anhaltsko, Sasko

Susedia: Brandenbursko

Podregióny: Berlín, Berlín

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny EÚ - Berlín – DE3, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​sk/projekty/regiony-eu/DE3


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DE3