Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Berlín - DE3

regióny EÚ: Nemecko > Berlín


mapka Berlín DE3
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20202
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2019123
miera nezamestnanosti20206.3
miera zamestnanosti202073.9
počet obyvateľov20203 669 491
hustota obyvateľstva20194322.9
pracujúci na čiastočný úväzok, muži202016.1
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202038.76
účasť na celoživotnom vzdelávaní202010.3
miera nezamestnanosti mladých201910.2
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním201919.9
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202010
index demografickej závislosti202028.9
podiel zamestnanosti mužov a žien202093.46
podiel nezamestnanosti mužov a žien2020101.64

Zamestnanosť podľa sektorov, Berlín

nace_r2%
K432 %
R-U153.38 %
M_N250.314 %
J184.110 %
L36.22 %
TOTAL1832.9100 %
F74.54 %
O-Q557.330 %
B-E154.78 %
G-I371.320 %

za 2020, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Berlín, 2020

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Berlín

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom DE3 Berlín 1996 demografická pyramída demograficky strom DE3 Berlín demografická pyramída

ostatné: Nemecko, Sársko, Sasko-Anhaltsko, Sasko, Berlín, Meklenbursko-Predpomoransko, Dolné Sasko, Bádensko-Württembersko, Porýnie-Falcko, Brandenbursko, Bavorsko, Severné Porýnie-Vestfálsko, Durínsko, Šlezvicko-Holštajnsko, Brémy, Hamburg, Hesensko

susedia: Brandenbursko

podregióny: Berlín

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny EÚ - Berlín - DE3, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DE3


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DE3