Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Hamburg - DE6

regióny EÚ: Nemecko > Hamburg


mapka Hamburg DE6
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20191.4
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2019195
miera nezamestnanosti20204.8
miera zamestnanosti202075.8
počet obyvateľov20201 847 253
hustota obyvateľstva20192597.5
pracujúci na čiastočný úväzok, muži202012.69
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202045.14
účasť na celoživotnom vzdelávaní202010
miera nezamestnanosti mladých20198.3
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním200916.2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20198.3
index demografickej závislosti202027
podiel zamestnanosti mužov a žien202093.74
podiel nezamestnanosti mužov a žien201980

Zamestnanosť podľa sektorov, Hamburg

nace_r2%
K35.54 %
R-U596 %
M_N147.815 %
J60.16 %
TOTAL967100 %
F33.94 %
O-Q253.526 %
B-E110.711 %
G-I24325 %

za 2020, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Hamburg, 2020 demograficky strom DE6 Hamburg 1996 demografická pyramída demograficky strom DE6 Hamburg demografická pyramída

ostatné: Nemecko, Porýnie-Falcko, Sasko, Berlín, Meklenbursko-Predpomoransko, Dolné Sasko, Bádensko-Württembersko, Hesensko, Sársko, Bavorsko, Severné Porýnie-Vestfálsko, Sasko-Anhaltsko, Durínsko, Šlezvicko-Holštajnsko, Brémy, Hamburg, Brandenbursko

susedia: Šlezvicko-Holštajnsko, Dolné Sasko

podregióny: Hamburg

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny EÚ - Hamburg - DE6, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DE6


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DE6