Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Hamburg - DE6

regióny EÚ: Nemecko > Hamburg


mapka Hamburg DE6
ukazovateľobdobiehodnota
miera nezamestnanosti20204.8
miera zamestnanosti202075.8
počet obyvateľov20201 847 253
hustota obyvateľstva20192597.5
účasť na celoživotnom vzdelávaní202010
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20198.3
index demografickej závislosti202027
podiel zamestnanosti mužov a žien202093.74

* Hamburg in English: DE6 * podregióny: Hamburg

zamestnanosť podľa sektorov, Hamburg

nace_r2%
O-Q253.526 %
B-E110.711 %
F33.94 %
G-I24325 %
J60.16 %
K35.54 %
M_N147.815 %
R-U596 %
TOTAL967100 %

za 2020, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

zamestnanosť podľa sektorov, Hamburg, 2020 demograficky strom DE6 Hamburg 1996 demografická pyramída demograficky strom DE6 Hamburg demografická pyramída

ostatné: Nemecko, Sasko-Anhaltsko, Durínsko, Meklenbursko-Predpomoransko, Horné Porýnie – Vestfálsko, Sasko, Bádensko-Württembersko, Brandenbursko, Porýnie-Falcko, Dolné Sasko, Bavorsko, Sársko, Šlezvicko-Holštajnsko, Brémy, Berlín, Hamburg, Hesensko

susedia: Šlezvicko-Holštajnsko, Dolné Sasko

podregióny: Hamburg


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DE6