Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Hamburg - DE6

regióny EÚ: Nemecko > Hamburg


mapka Hamburg DE6
ukazovateľobdobiehodnota
miera nezamestnanosti20204.9
miera zamestnanosti202074.6
počet obyvateľov20201 847 253
hustota obyvateľstva20192597.5
účasť na celoživotnom vzdelávaní20208.4
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20198.3
index demografickej závislosti202027
podiel zamestnanosti mužov a žien202092.02

* Hamburg in English: DE6 * podregióny: Hamburg

zamestnanosť podľa sektorov, Hamburg

nace_r2%
B-E105.911 %
F33.64 %
G-I248.526 %
J65.87 %
M_N144.515 %
O-Q231.824 %
R-U58.86 %
TOTAL949.7100 %
K35.94 %

za 2020, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

zamestnanosť podľa sektorov, Hamburg, 2020 demograficky strom DE6 Hamburg 1996 demografická pyramída demograficky strom DE6 Hamburg demografická pyramída

ostatné: Nemecko, Dolné Sasko, Horné Porýnie – Vestfálsko, Meklenbursko-Predpomoransko, Sasko, Durínsko, Hesensko, Porýnie-Falcko, Brandenbursko, Bavorsko, Sársko, Šlezvicko-Holštajnsko, Brémy, Berlín, Hamburg, Sasko-Anhaltsko, Bádensko-Württembersko

susedia: Šlezvicko-Holštajnsko, Dolné Sasko

podregióny: Hamburg


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DE6