qr kod na stranku

Hamburg – DE6

regióny EÚ: Nemecko > Hamburg


mapka Hamburg DE6
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20239,7
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok202326,63
pracujúci na čiastočný úväzok, muži202314,66
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202339,75
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202391,97
podiel nezamestnanosti mužov a žien202381,82
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním200916,2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20238,1
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2022195
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202375,3

Viac na wikipédii Wikidata Q1055 OpenStreetMap 451087 Hamburg in English: DE6

Podregióny: Hamburg, Hamburg


demograficky strom DE6 Hamburg podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20234,2
miera nezamestnanosti mladých20198,3
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20221,6
podiel dlhodobo nezamestnaných202239,9

Zamestnanosť podľa sektorov, Hamburg

NACE r2%NACE r2%
B-E112,111 %F41,34 %
G-I247,525 %J68,87 %
K33,63 %L21,32 %
M_N163,116 %O-Q256,826 %
R-U54,75 %TOTAL1000,9100 %

Údaje za rok 2023. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Hamburg, 2023

Demografia

demograficky strom DE6 Hamburg 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20231.892122e+06
hustota obyvateľstva20222638,1
index demografickej závislosti202326,5
demograficky strom DE6 Hamburg demografická pyramída

Ostatné: Nemecko, Sársko, Sasko-Anhaltsko, Meklenbursko-Predpomoransko, Berlín, Bavorsko, Hesensko, Porýnie-Falcko, Severné Porýnie-Vestfálsko, Brandenbursko, Bádensko-Württembersko, Durínsko, Sasko, Brémy, Dolné Sasko, Hamburg, Šlezvicko-Holštajnsko

Susedia: Šlezvicko-Holštajnsko, Dolné Sasko

Podregióny: Hamburg, Hamburg

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Hamburg – DE6, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​RDE6, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DE6