qr kod na stranku

Šlezvicko-Holštajnsko - DEF

regióny EÚ: Nemecko > Šlezvicko-Holštajnsko


mapka Šlezvicko-Holštajnsko DEF
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20211,1
podiel dlhodobo nezamestnaných202131,1
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021100
miera nezamestnanosti20213,5
miera zamestnanosti202176,9
počet obyvateľov20212 910 875
hustota obyvateľstva2019188,2
účasť na celoživotnom vzdelávaní20217,1
miera nezamestnanosti mladých20196
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním20199,3
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20218,7
index demografickej závislosti202136,9
podiel zamestnanosti mužov a žien202190,11

Zamestnanosť podľa sektorov, Šlezvicko-Holštajnsko

nace_r2%
A30,72 %
B-E247,917 %
F94,46 %
G-I335,423 %
J42,33 %
K44,53 %
L17,71 %
M_N125,29 %
NRP12,81 %
O-Q444,630 %
R-U685 %
TOTAL1463,6100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Šlezvicko-Holštajnsko, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Šlezvicko-Holštajnsko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom DEF Šlezvicko-Holštajnsko 1996 demografická pyramída demograficky strom DEF Šlezvicko-Holštajnsko demografická pyramída

ostatné: Nemecko, Berlín, Brémy, Meklenbursko-Predpomoransko, Bádensko-Württembersko, Hesensko, Brandenbursko, Dolné Sasko, Sársko, Sasko, Sasko-Anhaltsko, Bavorsko, Severné Porýnie-Vestfálsko, Durínsko, Šlezvicko-Holštajnsko, Hamburg, Porýnie-Falcko

susedia: Dolné Sasko, Dánsko, Meklenbursko-Predpomoransko, Hamburg

podregióny: Šlezvicko-Holštajnsko

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Šlezvicko-Holštajnsko - DEF, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DEF


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DEF
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .