qr kod na stranku

Dánsko - DK0

regióny EÚ: Dánsko > Dánsko


mapka Dánsko DK0
vlajka Dánsko DK0 erb Dánsko DK0
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20211
podiel dlhodobo nezamestnaných202120,1
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021132
miera nezamestnanosti20215,1
miera zamestnanosti202175,5
počet obyvateľov20215 840 045
hustota obyvateľstva2019138,5
účasť na celoživotnom vzdelávaní202122,3
miera nezamestnanosti mladých202110,8
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202112,2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20217,1
index demografickej závislosti202131,7
podiel zamestnanosti mužov a žien202192,6
demograficky strom DK0 Dánsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Dánsko

nace_r2%
A592 %
B-E365,413 %
F192,77 %
G-I645,822 %
J122,24 %
K82,73 %
L40,11 %
M_N284,510 %
NRP13,30 %
O-Q955,733 %
R-U138,65 %
TOTAL2900,1100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Dánsko, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Dánsko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom DK0 Dánsko 1996 demografická pyramída demograficky strom DK0 Dánsko demografická pyramída

Z wikipédie:

Dánsko, dlhý tvar Dánske kráľovstvo, je štát v severozápadnej Európe.

Zemepisná poloha

Dánske kráľovstvo je najmenšou škandinávskou, ale s Grónskom druhou najväčšou európskou krajinou (Grónsko patrí zemepisne k Amerike). Obmýva ho Baltské more a Severné more. Dánsko sa rozprestiera severne od Nemecka, juhozápadne od Švédska a južne od Nórska na Jutskom polostrove a na ďalších 474 väčších či menších ostrovoch (medzi najväčšie ostrovy patria: Sjælland, Fyn, Lolland, Falster, Langeland) na severozápade Európy na sever od Nemecka. Hoci vyše dve tretiny z celej rozlohy územia pripadajú na Jutský polostrov, má Dánsko viaceré črty ostrovného štátu. K Dánsku patria aj Faerské ostrovy a Grónsko. Väčšina z dánskych ostrovov nie je osídlená. V Grónsku sa však osídlenie udržalo, hoci väčšinu ostrova pokrýva hrubá vrstva ľadu. 60 % plochy zaberá orná pôda. Dánsko ma veľmi výhodnú geografickú polohu.

ostatné: Dánsko, Dánsko

susedia: Šlezvicko-Holštajnsko

podregióny: Hovedstaden, Sjælland (región), Južné Dánsko, Region Midtjylland, Severné Jutsko (administratívny región)

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Dánsko - DK0, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DK0


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DK0
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .