qr kod na stranku

Sjælland (región) - DK02

regióny EÚ: Dánsko > Dánsko > Sjælland (región)


mapka Sjælland (región) DK02
vlajka Sjælland (región) DK02
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20210,9
podiel dlhodobo nezamestnaných202118,6
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202095
miera nezamestnanosti20215,1
miera zamestnanosti202174,6
počet obyvateľov2021838 840
hustota obyvateľstva2019118,3
pracujúci na čiastočný úväzok, muži202111,24
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202127,46
účasť na celoživotnom vzdelávaní202120,4
miera nezamestnanosti mladých202110,6
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202111
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20218,2
index demografickej závislosti202138
podiel zamestnanosti mužov a žien202191,89

viac na wikipédii

demograficky strom DK02 Sjælland (región) podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Sjælland (región)

nace_r2%
J9,82 %
R-U16,94 %
F38,910 %
K113 %
O-Q130,733 %
A9,32 %
B-E43,911 %
M_N35,79 %
TOTAL396,8100 %
L6,22 %
G-I92,623 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Sjælland (región), 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Sjælland (región)

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom DK02 Sjælland (región) demografická pyramída

ostatné: Dánsko, Sjælland (región), Hovedstaden, Severné Jutsko (administratívny región), Južné Dánsko, Region Midtjylland

susedia: Hovedstaden

podregióny: Østsjælland, Vest- og Sydsjælland

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Sjælland (región) - DK02, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DK02


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DK02
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .