qr kod na stranku

Severné Jutsko (administratívny región) - DK05

regióny EÚ: Dánsko > Dánsko > Severné Jutsko (administratívny región)


mapka Severné Jutsko (administratívny región) DK05
vlajka Severné Jutsko (administratívny región) DK05
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20211,1
podiel dlhodobo nezamestnaných202121,6
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2020112
miera nezamestnanosti20215,1
miera zamestnanosti202174,3
počet obyvateľov2021590 439
hustota obyvateľstva201976,4
pracujúci na čiastočný úväzok, muži202110,57
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202127,83
účasť na celoživotnom vzdelávaní202119,9
miera nezamestnanosti mladých202110,9
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202111,9
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20218
index demografickej závislosti202135,5
podiel zamestnanosti mužov a žien202191,98

viac na wikipédii

demograficky strom DK05 Severné Jutsko (administratívny región) podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Severné Jutsko (administratívny región)

nace_r2%
J6,52 %
R-U8,53 %
F23,98 %
K52 %
O-Q100,735 %
A9,73 %
B-E44,116 %
M_N20,87 %
TOTAL283,7100 %
L2,61 %
G-I61,122 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Severné Jutsko (administratívny región), 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Severné Jutsko (administratívny región)

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom DK05 Severné Jutsko (administratívny región) demografická pyramída

ostatné: Dánsko, Sjælland (región), Hovedstaden, Severné Jutsko (administratívny región), Južné Dánsko, Region Midtjylland

susedia: Region Midtjylland

podregióny: Nordjylland

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Severné Jutsko (administratívny región) - DK05, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DK05


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DK05
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .