qr kod na stranku

Severné Jutsko (administratívny región) – DK05

regióny EÚ: Dánsko > Dánsko > Severné Jutsko (administratívny región)


mapka Severné Jutsko (administratívny región) DK05
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202225,2
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok202218,67
pracujúci na čiastočný úväzok, muži202210,37
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202228,96
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202291,96
podiel nezamestnanosti mužov a žien202297,92
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202213,2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20227,8
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2022103
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202275,4
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202015,1

Viac na wikipédii Wikidata Q26067 OpenStreetMap 1319936 Severné Jutsko (administratívny región) in English: DK05

Podregióny: Nordjylland


demograficky strom DK05 Severné Jutsko (administratívny región) podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20224,8
miera nezamestnanosti mladých202212,9
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20211,2
podiel dlhodobo nezamestnaných202123,9

Zamestnanosť podľa sektorov, Severné Jutsko (administratívny región)

NACE r2%NACE r2%
A11,24 %B-E41,514 %
F24,78 %G-I63,922 %
J7,53 %K72 %
L2,81 %M_N22,88 %
O-Q98,334 %R-U10,94 %
TOTAL291,5100 %

Údaje za rok 2022. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Severné Jutsko (administratívny región), 2022

Demografia

UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov2023594 634
hustota obyvateľstva202276,9
index demografickej závislosti202336,4
demograficky strom DK05 Severné Jutsko (administratívny región) demografická pyramída

Ostatné: Dánsko, Hovedstaden, Severné Jutsko (administratívny región), Južné Dánsko, Sjælland (región), Region Midtjylland

Susedia: Region Midtjylland

Podregióny: Nordjylland

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Severné Jutsko (administratívny región) – DK05, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​RDK05, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DK05