qr kod na stranku

Severné Jutsko (administratívny región) - DK05

regióny EÚ: Dánsko > Dánsko > Severné Jutsko (administratívny región)


mapka Severné Jutsko (administratívny región) DK05
ukazovateľobdobiehodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20224,8
miera nezamestnanosti mladých202212,9
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20211,1
podiel dlhodobo nezamestnaných202121,6
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202225,2
Demografia
počet obyvateľov2022591 740
hustota obyvateľstva202276,6
index demografickej závislosti202236,1
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202291,96
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202213,2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20227,8
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021105
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202275,4

viac na wikipédii wikidata Q26067 Severné Jutsko (administratívny región) in English: DK05 podregióny: Nordjylland

Zamestnanosť podľa sektorov, Severné Jutsko (administratívny región)

nace_r2%
A11,24 %
B-E41,514 %
F24,78 %
G-I63,922 %
J7,53 %
K72 %
L2,81 %
M_N22,88 %
O-Q98,334 %
R-U10,94 %
TOTAL291,5100 %

za 2022, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Severné Jutsko (administratívny región), 2022 demograficky strom DK05 Severné Jutsko (administratívny región) demografická pyramída

ostatné: Dánsko, Hovedstaden, Region Midtjylland, Sjælland (región), Severné Jutsko (administratívny región), Južné Dánsko

susedia: Region Midtjylland

podregióny: Nordjylland

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Severné Jutsko (administratívny región) - DK05, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DK05


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DK05
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .