qr kod na stranku

Dánsko - DK

regióny EÚ: Dánsko


mapka Dánsko DK
vlajka Dánsko DK erb Dánsko DK
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť2022q20,5
podiel dlhodobo nezamestnaných2022q214,2
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021134
miera nezamestnanosti2022q24
miera zamestnanosti2022q277
počet obyvateľov20215 840 045
hustota obyvateľstva2019138,5
výdavky na PTP ako percento HDP20203,806
výdavky na APTP20201,296
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2022q237,5
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu202118,4
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu202113,9
percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú2022q29,9
pracujúci na čiastočný úväzok2022q220,81
pracujúci na čiastočný úväzok, muži2022q212,29
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy2022q230,12
rozdiel v platoch mužov a žien202013,9
zamestnanosť žien s viac ako troma deťmi202173,5
účasť na celoživotnom vzdelávaní202122,3
miera nezamestnanosti mladých2022q27,7
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním2022q210,5
miera nezamestnanosti mladých so stredoškolským vzdelaním2022q24,4
miera nezamestnanosti mladých so vysokoškolským vzdelaním2021q316,7
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú2022q27
miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním2022q26,7
miera nezamestnanosti – nad 55 rokov2022q23,2
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202015,9
miera náhrady miezd dôchodkami20210,43
miera náhrady miezd dôchodkami – ženy20210,45
index demografickej závislosti202131,7
podiel zamestnanosti mužov a žien2022q293,95
podiel nezamestnanosti mužov a žien2022q2105,13
podiel miezd na HDP2022q346,5
splátka verejného dlho ako % HDP20210,6
ročná priemerná čistá mzda jednotlivca v PPS202127 966

viac na wikipédii

demograficky strom DK Dánsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Dánsko

nace_r2%
NRP13,30 %
J122,24 %
R-U138,65 %
F192,77 %
K82,73 %
O-Q955,733 %
A592 %
B-E365,413 %
M_N284,510 %
TOTAL2900,1100 %
L40,11 %
G-I645,822 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Dánsko, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Dánsko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie
Y20-29P: 158.1
E: 80.0; U: 11.0; I: 67.1
P: 395.9
E: 281.8; U: 24.1; I: 90.0
P: 210.7
E: 165.0; U: 22.5; I: 23.2
Y30-39P: 115.4
E: 69.1; U: 6.6; I: 39.7
P: 231.0
E: 191.5; U: 9.6; I: 29.9
P: 333.6
E: 300.8; U: 11.8; I: 21.0
Y40-49P: 114.8
E: 75.9; U: 5.4; I: 33.5
P: 306.0
E: 265.5; U: 8.5; I: 32.0
P: 325.8
E: 302.4; U: 8.5; I: 14.9
Y50-59P: 150.0
E: 102.0; U: 5.2; I: 42.8
P: 379.3
E: 317.5; U: 11.1; I: 50.7
P: 266.3
E: 238.6; U: 8.5; I: 19.2
Y60-69P: 191.3
E: 65.6; U: 3.8; I: 121.9
P: 278.3
E: 122.5; U: 4.5; I: 151.3
P: 196.4
E: 92.1; U: 3.2; I: 101.1

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom DK Dánsko 1996 demografická pyramída demograficky strom DK Dánsko demografická pyramída

ostatné: Dánsko, Nemecko

susedia: Nemecko

podregióny: Dánsko

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Dánsko - DK, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DK


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DK
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .