qr kod na stranku

Dánsko – DK

regióny EÚ: Dánsko


mapka Dánsko DK
UkazovateľObdobieHodnota
Politika zamestnanosti
výdavky na PTP ako percento HDP20213,013
výdavky na APTP20211,212
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202330,5
Prekérne formy práce
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu202312,4
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v noci20234
percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú2023q410,6
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2023q437,9
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu20238,4
pracujúci na čiastočný úväzok202320,73
pracujúci na čiastočný úväzok, muži202312,57
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202329,95
Minimálna a priemerná mzda
podiel miezd na HDP2023q451,1
ročná priemerná čistá mzda jednotlivca v PPS202328 266
Rodové rozdiely
rozdiel v platoch mužov a žien202213,9
zamestnanosť žien s viac ako troma deťmi202379
podiel dožitia v zdraví mužov a žien202195,11
podiel zamestnanosti mužov a žien202394,04
podiel nezamestnanosti mužov a žien2023q4106,9
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202312,8
miera nezamestnanosti mladých so stredo­školským vzdelaním2023q411,6
miera nezamestnanosti mladých so vysoko­školským vzdelaním2023q314,8
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20237,1
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2023128
splátka verejného dlho ako % HDP20230,5
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202376,6
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202015,9

Viac na wikipédii Wikidata Q35 OpenStreetMap 50046 Dánsko in English: DK

Podregióny: Dánsko, Hovedstaden, Sjælland (región), Južné Dánsko, Region Midtjylland, Severné Jutsko (administratívny región)


demograficky strom DK Dánsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20235,2
miera nezamestnanosti mladých202311,5
miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním2023q410,9
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20230,5
podiel dlhodobo nezamestnaných2023q410,7

Zamestnanosť podľa sektorov, Dánsko

NACE r2%NACE r2%
A60,82 %B-E385,513 %
F193,96 %G-I685,523 %
J133,34 %K86,93 %
L38,21 %M_N285,89 %
NRP8,90 %O-Q985,333 %
R-U153,65 %TOTAL3017,5100 %

Údaje za rok 2023. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Dánsko, 2023

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Dánsko

Veková skupinaNízke vzdelanieStredné vzdelanieVysoké vzdelanie
Y20-29P: 161.8
E: 95.7; U: 10.0; I: 56.1
P: 392.6
E: 290.2; U: 21.0; I: 81.4
P: 217.0
E: 181.0; U: 14.8; I: 21.2
Y30-39P: 122.0
E: 76.4; U: 5.5; I: 40.1
P: 229.6
E: 193.9; U: 6.7; I: 29.0
P: 366.8
E: 330.8; U: 13.6; I: 22.4
Y40-49P: 109.9
E: 76.4; U: 4.2; I: 29.3
P: 288.9
E: 258.1; U: 6.2; I: 24.6
P: 330.5
E: 304.6; U: 7.2; I: 18.7
Y50-59P: 152.7
E: 105.0; U: 4.4; I: 43.3
P: 371.9
E: 322.2; U: 8.6; I: 41.1
P: 282.9
E: 256.1; U: 4.9; I: 21.9
Y60-69P: 191.4
E: 64.6; U: 2.9; I: 123.9
P: 290.5
E: 134.0; U: 3.9; I: 152.6
P: 199.6
E: 102.6; U: 2.6; I: 94.4

Pozn.: v tisícoch obyvateľov 2022, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

Demografia

demograficky strom DK Dánsko 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20235.932654e+06
hustota obyvateľstva2022140,6
index demografickej závislosti202332,2
Starnutie populácie
miera nezamestnanosti – nad 55 rokov2023q44
miera náhrady miezd dôchodkami20230,47
miera náhrady miezd dôchodkami – ženy20230,5
doba dožitia 50‐ročného človeka202132,8
doba dožitia 50‐ročného v zdraví202117,9
demograficky strom DK Dánsko demografická pyramída

Susedia: Nemecko

Podregióny: Dánsko, Hovedstaden, Sjælland (región), Južné Dánsko, Region Midtjylland, Severné Jutsko (administratívny región)

Citovať ako: Michal Páleník: Európa a jej regióny v číslach - Dánsko – DK, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​RDK, ISBN: 978-80-970204-9-1, DOI:10.5281/zenodo.10200164


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DK