Inštitút zamestnanosti - https://www.iz.sk - logoqr kod na stranku

Dánsko - DK

regióny EÚ: Dánsko


mapka Dánsko DK
vlajka Dánsko DK erb Dánsko DK
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť2021q41,1
podiel dlhodobo nezamestnaných2021q428
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021133
miera nezamestnanosti2021q44,4
miera zamestnanosti2021q476,7
počet obyvateľov20215 840 045
hustota obyvateľstva2019138,5
výdavky na PTP ako percento HDP20192,697
výdavky na APTP20191,36
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2021q438,3
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu202118,4
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu202113,8
percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú2021q410,7
pracujúci na čiastočný úväzok2021q421,25
pracujúci na čiastočný úväzok, muži2021q412,48
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy2021q430,99
rozdiel v platoch mužov a žien202013,9
zamestnanosť žien s viac ako troma deťmi202173,5
účasť na celoživotnom vzdelávaní202122,4
miera nezamestnanosti mladých2021q49,5
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním2021q410,4
miera nezamestnanosti mladých so stredoškolským vzdelaním2021q48,7
miera nezamestnanosti mladých so vysokoškolským vzdelaním2021q316,7
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú2021q47,2
miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním2021q47,7
miera nezamestnanosti – nad 55 rokov2021q44,2
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202015,9
miera náhrady miezd dôchodkami20200,45
miera náhrady miezd dôchodkami – ženy20200,48
index demografickej závislosti202131,7
podiel zamestnanosti mužov a žien2021q492,47
podiel nezamestnanosti mužov a žien2021q4100
splátka verejného dlho ako % HDP20210,5
ročná priemerná čistá mzda jednotlivca v PPS202128 287

viac na wikipédii

demograficky strom DK Dánsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Dánsko

nace_r2%
K82,73 %
L40,11 %
O-Q955,733 %
NRP13,30 %
TOTAL2900,1100 %
J122,24 %
R-U138,65 %
B-E365,413 %
A592 %
M_N284,510 %
F192,77 %
G-I645,822 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Dánsko, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Dánsko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie
Y20-29P: 158.1
E: 80.0; U: 11.0; I: 67.1
P: 395.9
E: 281.8; U: 24.1; I: 90.0
P: 210.7
E: 165.0; U: 22.5; I: 23.2
Y30-39P: 115.4
E: 69.1; U: 6.6; I: 39.7
P: 231.0
E: 191.5; U: 9.6; I: 29.9
P: 333.6
E: 300.8; U: 11.8; I: 21.0
Y40-49P: 114.8
E: 75.9; U: 5.4; I: 33.5
P: 306.0
E: 265.5; U: 8.5; I: 32.0
P: 325.8
E: 302.4; U: 8.5; I: 14.9
Y50-59P: 150.0
E: 102.0; U: 5.2; I: 42.8
P: 379.3
E: 317.5; U: 11.1; I: 50.7
P: 266.3
E: 238.6; U: 8.5; I: 19.2
Y60-69P: 191.3
E: 65.6; U: 3.8; I: 121.9
P: 278.3
E: 122.5; U: 4.5; I: 151.3
P: 196.4
E: 92.1; U: 3.2; I: 101.1

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom DK Dánsko 1996 demografická pyramída demograficky strom DK Dánsko demografická pyramída

ostatné: Dánsko, Nemecko

susedia: Nemecko

podregióny: Dánsko

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Dánsko - DK, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DK


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DK
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska (a v budúcnosti aj ďalších krajín). Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počet a štruktúre nezamestnaných.. . .