qr kod na stranku

Dánsko – DK

regióny EÚ: Dánsko


mapka Dánsko DK
UkazovateľObdobieHodnota
Politika zamestnanosti
výdavky na PTP ako percento HDP20213,013
výdavky na APTP20211,212
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202227,9
Prekérne formy práce
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v nedeľu202113,9
percento zamestnancov zväčša pracujúcich v noci20214,3
percento zamestnancov so zmluvou na dobu určitú2023q29
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
odpracované hodiny u osôb na plný úväzok2023q237
percento pracovníkov väčšinou pracujúcich z domu202212,3
pracujúci na čiastočný úväzok2023q222,17
pracujúci na čiastočný úväzok, muži2023q213,47
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy2023q231,73
Minimálna a priemerná mzda
podiel miezd na HDP2023q252,7
ročná priemerná čistá mzda jednotlivca v PPS202228 373
Rodové rozdiely
rozdiel v platoch mužov a žien202114,2
zamestnanosť žien s viac ako troma deťmi202278,2
podiel dožitia v zdraví mužov a žien202195,11
podiel zamestnanosti mužov a žien2023q293,54
podiel nezamestnanosti mužov a žien2023q2100
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním2023q211,5
miera nezamestnanosti mladých so stredo­školským vzdelaním2023q27
miera nezamestnanosti mladých so vysoko­školským vzdelaním2022q316,9
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú2023q27,9
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021133
splátka verejného dlho ako % HDP20220,7
Zamestnanosť
miera zamestnanosti2023q276,4
Chudoba a sociálne vylúčenie
ľudia v riziku chudoby a sociálneho vylúčenia202015,9

Viac na wikipédii Wikidata Q35 OpenStreetMap 50046 Dánsko in English: DK

Podregióny: Dánsko, Hovedstaden, Sjælland (región), Južné Dánsko, Region Midtjylland, Severné Jutsko (administratívny región)


demograficky strom DK Dánsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti2023q24,7
miera nezamestnanosti mladých2023q29,3
miera nezamestnanosti osôb so základným vzdelaním2023q28,4
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť2023q20,7
podiel dlhodobo nezamestnaných2023q216,7

Zamestnanosť podľa sektorov, Dánsko

NACE r2%NACE r2%
A63,22 %B-E374,713 %
F194,46 %G-I691,523 %
J130,24 %K83,33 %
L39,21 %M_N284,810 %
NRP10,90 %O-Q969,332 %
R-U152,85 %TOTAL2994,4100 %

Údaje za rok 2022. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Dánsko, 2022

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Dánsko

Veková skupinaNízke vzdelanieStredné vzdelanieVysoké vzdelanie
Y20-29P: 161.8
E: 95.7; U: 10.0; I: 56.1
P: 392.6
E: 290.2; U: 21.0; I: 81.4
P: 217.0
E: 181.0; U: 14.8; I: 21.2
Y30-39P: 122.0
E: 76.4; U: 5.5; I: 40.1
P: 229.6
E: 193.9; U: 6.7; I: 29.0
P: 366.8
E: 330.8; U: 13.6; I: 22.4
Y40-49P: 109.9
E: 76.4; U: 4.2; I: 29.3
P: 288.9
E: 258.1; U: 6.2; I: 24.6
P: 330.5
E: 304.6; U: 7.2; I: 18.7
Y50-59P: 152.7
E: 105.0; U: 4.4; I: 43.3
P: 371.9
E: 322.2; U: 8.6; I: 41.1
P: 282.9
E: 256.1; U: 4.9; I: 21.9
Y60-69P: 191.4
E: 64.6; U: 2.9; I: 123.9
P: 290.5
E: 134.0; U: 3.9; I: 152.6
P: 199.6
E: 102.6; U: 2.6; I: 94.4

Pozn.: v tisícoch obyvateľov 2022, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

Demografia

demograficky strom DK Dánsko 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20225 873 420
hustota obyvateľstva2022139,5
index demografickej závislosti202232
Starnutie populácie
miera nezamestnanosti – nad 55 rokov2023q22,9
miera náhrady miezd dôchodkami20220,45
miera náhrady miezd dôchodkami – ženy20220,47
doba dožitia 50‐ročného človeka202132,8
doba dožitia 50‐ročného v zdraví202117,9
demograficky strom DK Dánsko demografická pyramída

Susedia: Nemecko

Podregióny: Dánsko, Hovedstaden, Sjælland (región), Južné Dánsko, Region Midtjylland, Severné Jutsko (administratívny región)

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny EÚ - Dánsko – DK, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​sk/projekty/regiony-eu/DK


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DK