qr kod na stranku

Hovedstaden - DK01

regióny EÚ: Dánsko > Dánsko > Hovedstaden


mapka Hovedstaden DK01
vlajka Hovedstaden DK01
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20211,3
podiel dlhodobo nezamestnaných202123
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2020175
miera nezamestnanosti20215,8
miera zamestnanosti202176,5
počet obyvateľov20211 855 084
hustota obyvateľstva2019756
pracujúci na čiastočný úväzok, muži202111,94
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202124,33
účasť na celoživotnom vzdelávaní202125,9
miera nezamestnanosti mladých202110,6
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202112,5
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20216,7
index demografickej závislosti202126,1
podiel zamestnanosti mužov a žien202194,78

viac na wikipédii

demograficky strom DK01 Hovedstaden podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Hovedstaden

nace_r2%
NRP4,60 %
J69,47 %
R-U59,86 %
F39,94 %
K43,45 %
O-Q326,134 %
A4,50 %
B-E81,18 %
M_N122,313 %
TOTAL963,9100 %
L15,42 %
G-I197,520 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Hovedstaden, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Hovedstaden

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom DK01 Hovedstaden demografická pyramída

Z wikipédie:

Hovedstaden alebo Region Hovedstaden (po slov. región hlavného mesta) je jeden z piatich regiónov Dánska. Vznikol na základe správnej reformy Dánska z 1. januára 2007. Zahŕňa severovýchodnú časť ostrova Sjælland s dánskym hlavným mestom a ostrov Bornholm.

Obce

Na území regiónu sa nachádza 29 obcí (dán. kommune, mn.č. kommuner).

ostatné: Dánsko, Severné Jutsko (administratívny región), Hovedstaden, Sjælland (región), Južné Dánsko, Region Midtjylland

susedia: Sjælland (región)

podregióny: Byen København, Københavns omegn, Nordsjælland, Bornholm

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Hovedstaden - DK01, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DK01


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DK01
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .