qr kod na stranku

Hovedstaden - DK01

regióny EÚ: Dánsko > Dánsko > Hovedstaden


mapka Hovedstaden DK01
ukazovateľobdobiehodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20224,8
miera nezamestnanosti mladých20229,7
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20220,6
podiel dlhodobo nezamestnaných202212,2
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202231,2
Demografia
počet obyvateľov20221 867 948
hustota obyvateľstva2022764,5
index demografickej závislosti202226,2
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202297,86
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202212,1
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20225,1
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021178
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202278,5

viac na wikipédii wikidata Q26073 Hovedstaden in English: DK01 podregióny: Byen København, Københavns omegn, Nordsjælland, Bornholm

demograficky strom DK01 Hovedstaden podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Hovedstaden

nace_r2%
A4,80 %
B-E838 %
F43,74 %
G-I218,622 %
J75,77 %
K41,64 %
L162 %
M_N126,412 %
NRP3,30 %
O-Q33133 %
R-U68,47 %
TOTAL1012,6100 %

za 2022, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Hovedstaden, 2022 demograficky strom DK01 Hovedstaden demografická pyramída

Z wikipédie:

Hovedstaden alebo Region Hovedstaden (po slov. región hlavného mesta) je jeden z piatich regiónov Dánska. Vznikol na základe správnej reformy Dánska z 1. januára 2007. Zahŕňa severovýchodnú časť ostrova Sjælland s dánskym hlavným mestom a ostrov Bornholm.

Obce

Na území regiónu sa nachádza 29 obcí (dán. kommune, mn.č. kommuner).

ostatné: Dánsko, Hovedstaden, Region Midtjylland, Sjælland (región), Severné Jutsko (administratívny región), Južné Dánsko

susedia: Sjælland (región)

podregióny: Byen København, Københavns omegn, Nordsjælland, Bornholm

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Hovedstaden - DK01, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DK01


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DK01
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .