qr kod na stranku

Region Midtjylland - DK04

regióny EÚ: Dánsko > Dánsko > Region Midtjylland


mapka Region Midtjylland DK04
vlajka Region Midtjylland DK04
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20210,8
podiel dlhodobo nezamestnaných202117,8
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2020124
miera nezamestnanosti20214,9
miera zamestnanosti202175,4
počet obyvateľov20211 332 048
hustota obyvateľstva2019103,7
pracujúci na čiastočný úväzok, muži202114,01
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202131,78
účasť na celoživotnom vzdelávaní202122
miera nezamestnanosti mladých202112
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202113,6
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20216,7
index demografickej závislosti202130,9
podiel zamestnanosti mužov a žien202190,63

viac na wikipédii

demograficky strom DK04 Region Midtjylland podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Region Midtjylland

nace_r2%
NRP3,10 %
J23,64 %
R-U27,44 %
F45,47 %
K13,32 %
O-Q211,832 %
A16,83 %
B-E102,115 %
M_N57,39 %
TOTAL661,8100 %
L9,41 %
G-I151,623 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Region Midtjylland, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Region Midtjylland

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom DK04 Region Midtjylland demografická pyramída

ostatné: Dánsko, Sjælland (región), Severné Jutsko (administratívny región), Hovedstaden, Južné Dánsko, Region Midtjylland

susedia: Severné Jutsko (administratívny región), Južné Dánsko

podregióny: Vestjylland, Østjylland

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Region Midtjylland - DK04, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DK04


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DK04
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .