qr kod na stranku

Region Midtjylland - DK04

regióny EÚ: Dánsko > Dánsko > Region Midtjylland


mapka Region Midtjylland DK04
ukazovateľobdobiehodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20224,2
miera nezamestnanosti mladých202210,2
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20220,4
podiel dlhodobo nezamestnaných202210
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní202227,3
Demografia
počet obyvateľov20221 341 857
hustota obyvateľstva2022104,7
index demografickej závislosti202231,3
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202292,83
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202210,7
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20227,7
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021120
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202276,7

viac na wikipédii wikidata Q26586 Region Midtjylland in English: DK04 podregióny: Vestjylland, Østjylland

demograficky strom DK04 Region Midtjylland podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Region Midtjylland

nace_r2%
A18,73 %
B-E106,716 %
F48,87 %
G-I162,524 %
J20,73 %
K14,72 %
L8,11 %
M_N55,98 %
O-Q217,932 %
R-U29,74 %
TOTAL685,3100 %

za 2022, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Region Midtjylland, 2022 demograficky strom DK04 Region Midtjylland demografická pyramída

ostatné: Dánsko, Hovedstaden, Region Midtjylland, Sjælland (región), Severné Jutsko (administratívny región), Južné Dánsko

susedia: Severné Jutsko (administratívny región), Južné Dánsko

podregióny: Vestjylland, Østjylland

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Region Midtjylland - DK04, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DK04


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DK04
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .