qr kod na stranku

Južné Dánsko - DK03

regióny EÚ: Dánsko > Dánsko > Južné Dánsko


mapka Južné Dánsko DK03
vlajka Južné Dánsko DK03
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20210,7
podiel dlhodobo nezamestnaných202116,9
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021116
miera nezamestnanosti20214,4
miera zamestnanosti202175,3
počet obyvateľov20211 223 634
hustota obyvateľstva2019102
účasť na celoživotnom vzdelávaní202119,3
miera nezamestnanosti mladých202110
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202111,1
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20217
index demografickej závislosti202135,4
podiel zamestnanosti mužov a žien202191,48

viac na wikipédii

demograficky strom DK03 Južné Dánsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Južné Dánsko

nace_r2%
A18,73 %
B-E94,316 %
F44,68 %
G-I142,924 %
J12,92 %
K10,12 %
L6,51 %
M_N48,48 %
NRP31 %
O-Q186,331 %
R-U264 %
TOTAL593,9100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Južné Dánsko, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Južné Dánsko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom DK03 Južné Dánsko demografická pyramída

ostatné: Dánsko, Sjælland (región), Severné Jutsko (administratívny región), Hovedstaden, Južné Dánsko, Region Midtjylland

susedia: Region Midtjylland, Šlezvicko-Holštajnsko

podregióny: Fyn, Sydjylland

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Južné Dánsko - DK03, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DK03


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DK03
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .