qr kod na stranku

Bavorsko - DE2

regióny EÚ: Nemecko > Bavorsko


mapka Bavorsko DE2
vlajka Bavorsko DE2 erb Bavorsko DE2
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20210,7
podiel dlhodobo nezamestnaných202125,5
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021141
miera nezamestnanosti20212,8
miera zamestnanosti202179,1
počet obyvateľov202113 140 183
hustota obyvateľstva2019187,4
účasť na celoživotnom vzdelávaní20217
miera nezamestnanosti mladých20215,7
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním20218,8
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20216,1
index demografickej závislosti202131,7
podiel zamestnanosti mužov a žien202190,36

viac na wikipédii

Zamestnanosť podľa sektorov, Bavorsko

nace_r2%
A1102 %
B-E179726 %
F406,26 %
G-I1306,119 %
J295,14 %
K217,23 %
L49,41 %
M_N609,59 %
NRP49,51 %
O-Q1812,226 %
R-U332,25 %
TOTAL6984,5100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Bavorsko, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Bavorsko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom DE2 Bavorsko 1996 demografická pyramída demograficky strom DE2 Bavorsko demografická pyramída

Z wikipédie:

Slobodný štát Bavorsko (po nemecky Freistaat Bayern) leží na juhu a juhovýchode Nemecka a je územne najväčší zo 16 spolkových krajín Nemecka, a podľa počtu obyvateľstva je druhou najľudnatejšou spolkovou krajinou. Bavorsko patrí medzi najbohatšie spolkové krajiny Nemecka.

Hlavným mestom je Mníchov (München). Tradične sa delí na tri regióny: Fransko (Franken), Švábsko (Schwaben) a Staré Bavorsko (Altbayern).

Označenie slobodný štát (Freistaat) sa v názve používa od novembra 1918, keď bolo Bavorsko vyhlásené za „štát slobodný od monarchie“ (monarchiefreier Staat).

Geografia

Bavorsko má medzinárodné hranice s Rakúskom, Českom a so Švajčiarskom (cez Bodamské jazero). Ďalej susedí s nemeckými spolkovými krajinami Bádenskom-Württemberskom, Hesenskom, Durínskom a Saskom. Cez Bavorsko pretekajú dve významné rieky, Dunaj a Mohan, zatiaľ čo horný Rýn formuje časť juhozápadnej hranice krajiny. Hranicu s Rakúskom tvoria Bavorské Alpy, v hrebni tvoriacom hranicu leží Zugspitze, najvyšší vrch Bavorska a Nemecka.

Najväčšie mestá v Bavorsku sú Mníchov, Norimberg, Augsburg, Würzburg, Regensburg, Ingolstadt, Fürth a Erlangen.

ostatné: Nemecko, Berlín, Sársko, Bádensko-Württembersko, Hesensko, Brandenbursko, Dolné Sasko, Porýnie-Falcko, Meklenbursko-Predpomoransko, Sasko-Anhaltsko, Bavorsko, Severné Porýnie-Vestfálsko, Durínsko, Šlezvicko-Holštajnsko, Brémy, Hamburg, Sasko

susedia: Sasko, Bádensko-Württembersko, Západné Rakúsko, Durínsko, Hesensko, Česko, Švajčiarsko

podregióny: Horné Bavorsko, Dolné Bavorsko, Oberpfalz, Oberfranken, Mittelfranken, Unterfranken, Švábsko

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Bavorsko - DE2, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DE2


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DE2
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .