qr kod na stranku

Hamburg – DE60

regióny EÚ: Nemecko > Hamburg > Hamburg


mapka Hamburg DE60
UkazovateľObdobieHodnota
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20229,7
Čiastočné úväzky a flexibilné formy práce
pracujúci na čiastočný úväzok202225,4
pracujúci na čiastočný úväzok, muži202213,15
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202238,89
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202291,25
podiel nezamestnanosti mužov a žien202268,75
Absolventi a mladí ľudia
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním200916,2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20229,9
Hrubý domáci produkt
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2021191
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202275,5

Viac na wikipédii Wikidata Q1055 OpenStreetMap 451087 Hamburg in English: DE60

Podregióny: Hamburg


demograficky strom DE60 Hamburg podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Nezamestnanosť

UkazovateľObdobieHodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20224,2
miera nezamestnanosti mladých20198,3
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20221,6
podiel dlhodobo nezamestnaných202240,4

Zamestnanosť podľa sektorov, Hamburg

NACE r2%NACE r2%
B-E11412 %F45,15 %
G-I22923 %J59,96 %
K39,14 %L22,22 %
M_N163,617 %O-Q254,526 %
R-U54,56 %TOTAL982,6100 %

Údaje za rok 2022. Zdrojom dát je Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2].

Zamestnanosť podľa sektorov, Hamburg, 2022

Demografia

demograficky strom DE60 Hamburg 1996 demografická pyramída
UkazovateľObdobieHodnota
Demografia
počet obyvateľov20221 853 935
hustota obyvateľstva20222610,2
index demografickej závislosti202226,9
demograficky strom DE60 Hamburg demografická pyramída

Ostatné: Hamburg, Hamburg

Susedia: Lüneburg, Šlezvicko-Holštajnsko

Podregióny: Hamburg

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny EÚ - Hamburg – DE60, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/​sk/projekty/regiony-eu/DE60


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DE60