qr kod na stranku

Hamburg - DE60

regióny EÚ: Nemecko > Hamburg > Hamburg


mapka Hamburg DE60
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20211,5
podiel dlhodobo nezamestnaných202133,6
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ2020195
miera nezamestnanosti20214,4
miera zamestnanosti202175,4
počet obyvateľov20211 852 478
hustota obyvateľstva20192597,5
pracujúci na čiastočný úväzok, muži202112,81
pracujúci na čiastočný úväzok, ženy202143,77
účasť na celoživotnom vzdelávaní202110,3
miera nezamestnanosti mladých20198,3
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním200916,2
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú202112,2
index demografickej závislosti202126,9
podiel zamestnanosti mužov a žien202192,1

Zamestnanosť podľa sektorov, Hamburg

nace_r2%
NRP12,41 %
J616 %
R-U69,57 %
F37,74 %
K36,34 %
O-Q245,325 %
B-E123,513 %
M_N138,614 %
TOTAL964,6100 %
L14,21 %
G-I224,423 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Hamburg, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Hamburg

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom DE60 Hamburg 1996 demografická pyramída demograficky strom DE60 Hamburg demografická pyramída

ostatné: Hamburg, Hamburg

susedia: Lüneburg, Šlezvicko-Holštajnsko

podregióny: Hamburg

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Hamburg - DE60, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DE60


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DE60
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .