qr kod na stranku

Trier - DEB2

regióny EÚ: Nemecko > Porýnie-Falcko > Trier


mapka Trier DEB2
ukazovateľobdobiehodnota
Nezamestnanosť
miera nezamestnanosti20192
Dlhodobá nezamestnanosť
dlhodobá nezamestnanosť20102
podiel dlhodobo nezamestnaných201047,7
Celoživotné vzdelávanie
účasť na celoživotnom vzdelávaní20227,2
Demografia
počet obyvateľov2022536 772
hustota obyvateľstva2022109,3
index demografickej závislosti202233,7
Rodové rozdiely
podiel zamestnanosti mužov a žien202290,8
Absolventi a mladí ľudia
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20067,8
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202192
Zamestnanosť
miera zamestnanosti202279,8

wikidata Q573203 Trier in English: DEB2 podregióny: Trier, Bernkastel-Wittlich, Bitburg-Prüm, Daun, Trier-Saarburg

Zamestnanosť podľa sektorov, Trier

nace_r2%
B-E4818 %
F24,19 %
G-I58,222 %
M_N20,58 %
O-Q79,229 %
R-U13,95 %
TOTAL269,4100 %

za 2022, zdroj Eurostat, tabuľka [lfst_r_lfe2en2]

Zamestnanosť podľa sektorov, Trier, 2022 demograficky strom DEB2 Trier 1996 demografická pyramída demograficky strom DEB2 Trier demografická pyramída

ostatné: Porýnie-Falcko, Koblenz, Rheinhessen-Pfalz, Trier

susedia: Koblenz, Lutyšsko, Sársko, Kolín, Luxembursko

podregióny: Trier, Bernkastel-Wittlich, Bitburg-Prüm, Daun, Trier-Saarburg

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Trier - DEB2, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DEB2


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/DEB2
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Dataset okresných údajov

Dataset údajov za okresy Vyšehradskej skupiny

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .