qr kod na stranku

Lutyšsko - BE33

regióny EÚ: Belgicko > Valónsko > Lutyšsko


mapka Lutyšsko BE33
vlajka Lutyšsko BE33 erb Lutyšsko BE33
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20214,5
podiel dlhodobo nezamestnaných202148
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202186
miera nezamestnanosti20219,5
miera zamestnanosti202159,7
počet obyvateľov20211 113 324
hustota obyvateľstva2019289,7
účasť na celoživotnom vzdelávaní20218,7
miera nezamestnanosti mladých202125,2
miera nezamestnanosti mladých so základným vzdelaním202027,7
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20217,3
index demografickej závislosti202129,8
podiel zamestnanosti mužov a žien202187,74

viac na wikipédii

demograficky strom BE33 Lutyšsko podľa ekonomickej aktivity – zamestnaní, nezamestnaní, neaktívni

Zamestnanosť podľa sektorov, Lutyšsko

nace_r2%
A4,41 %
B-E5914 %
F28,57 %
G-I80,119 %
J16,24 %
K9,92 %
L3,31 %
M_N40,39 %
O-Q163,838 %
R-U21,15 %
TOTAL426,5100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Lutyšsko, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Lutyšsko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom BE33 Lutyšsko 1996 demografická pyramída demograficky strom BE33 Lutyšsko demografická pyramída

ostatné: Valónsko, Hennegavsko, Lutyšsko, Namursko, Valónsky Brabant, Luxembourg (provincia)

susedia: Trier, Limbursko, Namursko, Valónsky Brabant, Luxembourg (provincia), Kolín, Flámsky Brabant, Luxemburg, Limbursko

podregióny: Arr. Huy, Arr. Liège, Arr. Waremme, Arr. Verviers, francúzska komunita, Bezirk Verviers, nemecká komunita

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Lutyšsko - BE33, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/BE33


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/BE33
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .