qr kod na stranku

Namursko - BE35

regióny EÚ: Belgicko > Valónsko > Namursko


mapka Namursko BE35
vlajka Namursko BE35 erb Namursko BE35
ukazovateľobdobiehodnota
dlhodobá nezamestnanosť20213,1
podiel dlhodobo nezamestnaných202141
HDP na obyvateľa v PPS ako priemer EÚ202181
miera nezamestnanosti20217,7
miera zamestnanosti202160,7
počet obyvateľov2021500 489
hustota obyvateľstva2019135,9
účasť na celoživotnom vzdelávaní20218,6
miera nezamestnanosti mladých202126
nezamestnaní mladí, ktorí sa nevzdelávajú20217,7
index demografickej závislosti202129,4
podiel zamestnanosti mužov a žien202191,93

viac na wikipédii

Zamestnanosť podľa sektorov, Namursko

nace_r2%
A53 %
B-E18,39 %
F12,56 %
G-I32,817 %
J6,94 %
K63 %
M_N18,29 %
O-Q8543 %
R-U9,95 %
TOTAL196,4100 %

za 2021, tabulka='lfst_r_lfe2en2' and tags->'age'='Y_GE15' and tags->'sex'='T'

Zamestnanosť podľa sektorov, Namursko, 2021

Zloženie obyvateľstva podľa veku, vzdelania a ekonomickej aktivity, Namursko

veková skupinanízke vzdelaniestredné vzdelanievysoké vzdelanie

pozn: v tisícoch obyvateľov, podľa výberového zisťovania pracovných síl. P – počet obyvateľov, E – počet zamestnaných, U – počet nezamestnaných, I – počet ekonomicky neaktívnych

demograficky strom BE35 Namursko 1996 demografická pyramída demograficky strom BE35 Namursko demografická pyramída

ostatné: Valónsko, Hennegavsko, Lutyšsko, Namursko, Valónsky Brabant, Luxembourg (provincia)

susedia: Champagne-Ardenne, Valónsky Brabant, Luxembourg (provincia), Lutyšsko, Hennegavsko

podregióny: Arr. Dinant, Arr. Namur, Arr. Philippeville

Citovať ako: Michal Páleník: Regióny Slovenska - Namursko - BE35, Inštitút zamestnanosti, dostupné na https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/BE35


https://www.iz.sk/sk/projekty/regiony-eu/BE35
ikona Regióny Slovenska

Regióny Slovenska

Pre potreby našich analýz sme rozčlenili územie Slovenska na 18 regiónov. Priebežne Vám budeme prinášať informácie o týchto regiónoch z makroekonomického hľadiska a z hľadiska trhu práce.. . .

ikona Okresy V4

Dataset údajov za okresy

Štatistické údaje o LAU1 regiónoch – okresoch Slovenska, Českej republiky, Poľska, Maďarska. Tento dataset okresných údajov obsahuje údaje o počte obyvateľov, o vekovej štruktúre obyvateľov, o počte a štruktúre nezamestnaných.. . .